Általános Szerződéses Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) valamennyi,
a www.origel.ch
honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

 1. A szerződő partner adatai:

Ukrajnában
Disztribúciós terület: Ukrajna ország
Cég neve: Origel Ukraine Tov.
Székhely: B. Khmelnytskoho utca 163., 90202 Berehove, Ukrajna

Adószám: 41031260

(EUR) Számlaszám:
IBAN:UA 5430 5299 0000 0260 0301 3601 537

SWIFT/BIC: JSC CB PRIVATBANK
Webáruház ügyfélszolgálati elérhetősége

e-mail:support@origel.ch

Szerbiában
Disztribúciós terület: Szerbia
Cég neve: Origel Technology Doo.
Székhely: Boja András utca 3. 24430 Ada, Serbia
Tevékenység: Mns egyéb élelmiszer gyártása 1089
Cégjegyzékszám: BD 1684/2017
Anyakönyvi szám: 21255653
Adószám:109857540

(EUR) Számlaszám:
IBAN: RS 35330007010011495839

SWIFT/BIC: MEBARS22
Webáruház ügyfélszolgálati elérhetősége

e-mail:support@origel.ch

Kazahsztánban
Disztribúciós terület: Kazahsztán
Cég neve: Origel Kazahstan Too..
Székhely: Kabdolova utca 16. 1.épület 305/1 iroda,050062 Almaty, Kazahstan

Cégjegyzékszám:

Adószám:

IBAN:   KZT: KZ216010131000127608

EUR: KZ936010131000127670

SWIFT/BIC: HSBKKZKX

Webáruház ügyfélszolgálati elérhetősége

e-mail:support@origel.ch

az Európai Unió területén
Disztribúciós terület: Európai Unió valamennyi tagországa
Cég neve: InnoInvest 7 Sro.
Székhely: Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 929 01, Slovakia

Cégjegyzékszám: 35186 / T

Adószám: 47 475 200

(EUR) Számlaszám:

IBAN: SK91 7500 0000 0040 2859 3678

SWIFT/BIC: CEKOSKBXXXX

Webáruház ügyfélszolgálati elérhetősége

e-mail:support@origel.ch

A www.origel.ch weboldal használata során a Vásárló azzal a céggel kerül szerződéses jogviszonyba, amelyik ország területére rendeli a terméket, azaz amely cég disztribúciós terület alapján illetékes.

A Vásárló által a megrendelés során megadott szállítási cím egyértelműen meghatározza a disztribúciós terület alapján illetékes céget, azon a Vásárló szabadon nem változtathat.

A szerződő partnereket együttesen ORIGEL cégcsoportot képeznek, a későbbiekben mint “ORIGEL cégcsoport” nevezzük.

 1. A szerződés létrejötte

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval megnövelt teljes összegéről, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és egyéb feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni.

Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, amely tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen a Vásárló választhat, hogy tovább tájékozódik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a tájékozódást és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosár/Kassza” gombra kattintva. Ha a Vásárló az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát (kiválasztott termék megjelölése, darabszám; darab/bruttó vételár; fizetendő bruttó vételár, termék fotója, stb.).

A kosár részletes oldalon a Vásárló módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha a Vásárló minden rendben talált, akkor a „Pénztárhoz” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.
A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció.

Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a szállítási adatokat kötelező megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől, azon adatokat is kötelező megadnia.

A szállítási adatok megadását követően, a Vásárlónak a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el az ORIGEL cégcsoport részére.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt legkésőbb 24 órán belül automatikus e-mailben az ORIGEL cégcsoport visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus e-mail megerősíti, hogy az ORIGEL cégcsoport megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést.

Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez az automatikus e-mail jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.

 1. A megrendelés adatainak tárolása, digitális adattartalom

A megrendelés adatait az ORIGEL cégcsoport tárolja. Miután Ön megadta az ORIGEL cégcsoport részére az email-címét, azt a 3. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek, melyet kinyomtathat ha szükséges.

Az ORIGEL cégcsoport weboldala (www.origel.ch) valamennyi szoftver környezetben és operációs rendszerben futtatható, amelyben html-alapú weboldal megjeleníthető. Az ORIGEL cégcsoport weboldala működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén az ORIGEL cégcsoport kéri Vásárlóit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni az ORIGEL cégcsoportot a support@origel.ch e-mail címen keresztül.

 1. Elállási jog

Az elállási jog a természeteses személyekre mint Vásárlókra (fogyasztó) vonatkoznak és alkalmazandók, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A fentiekben említett Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a./ a terméknek
b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek
a Vásárló vagy az általa megjelölt, a (fuvarozótól eltérő) harmadik személy általi átvételének napjától számított 8 (nyolc) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) az ORIGEL cégcsoport részére az Elállási Időszak alatt, a következő e-mail címre.

suppport@origel.ch

Az elállási nyilatkozatot a következő helyen érhető el elektronikus úton.

LETÖLTÉS >>>

Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a  8. naptári napon) elküldi az ORIGEL cégcsoportnak.

A termék visszaküldésének költségét a Vásárló viseli, azt az ORIGEL cégcsoport a Vásárló részére nem téríti meg.

Ha a Vásárló eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, az ORIGEL cégcsoport haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A teljesítéssel összefüggésben felmerült költségekbe értendő a szállítási díj is. Elállás esetén a fogyasztó kötelessége a termék visszaszállításáról gondoskodni, így őt is terheli a termék visszajuttatásának csomagolási és szállítási díja.

A termék visszaküldési címei a következők, eltérő diszttibúciós területekről:

Ukrajna területéről:B. Khmelnytskoho utca 163., 90202 Berehove, Ukrajna

Szerbia területéről:Boja András utca 3. 24430 Ada, Serbia

Kazahsztán területéről:Kabdolova utca 16. 1.épület 305/1 iroda,050062 Almaty, Kazahstan

Európai Unió területéről: Akácos út 2., 8626 Teleki, Magyarország (csomagolással megbízott partner válalkozó címe, mely eltér a számlát kibocsáltó cég címétől)

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, az ORIGEL cégcsoport haladéktalanul, de legkésőbb a visszaküldött termék megérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett termékek teljes összegét, amennyiben az elállással érintett termék eredeti, ép, bonatlan  csomagolásban érkezik meg az ORIGEL számára.

A megbontott, nem eredeti csomagolásban szereplő termékek visszavétele nem lehetséges egészségvédelmi és higiéniai okokból!

Az ORIGEL cégcsoport a termékek vételárát jogosult mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket. Bankkártyával történt, illetve előre utalásos fizetés esetén a visszáru összeget az ORIGEL cégcsoport minden esetben a fizetéskor a Vásárló által megadott bankszámlára utalja vissza.

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását.

Az áruk visszaküldése és a pénz visszafizetése esetén annak a vásárlónak, aki korábban kártyával fizetett részben vagy egészben, függetlenül a visszaküldés okától, az ORIGEL cégcsoport visszatérítést kizárólag a VISA, az EC / MC és a Maestro fizetési módokon keresztül köteles teljesíteni, ami azt jelenti, hogy a bank az eladó kérésére visszatéríti a pénzösszeget a felhasználó számlájára.

Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, az ORIGEL cégcsoprt  ügyfélszolgálatához fordulhat a következő e-mail címen – Email: support@origel.ch

 1. Szállítás,és Szállítási költségek

A kiszállítás a következő desztinációkba lehetséges:
Ukrajna,
Szerbia,
Kazahsztán
Európai Únió tagországai

A lehetséges kiszállítási desztinációk listája a honlapon elérhető a szállítási címek országonkénti kiválasztása során elérhető.

A megrendelt termékek csomagolása az adott országot ellátó cég telephelyén, vagy a csomagolásra szerződtetett partner cég telephelyein történik.

A termékek csomagolása, a termék védelmét biztosító papír alapú dobozokban történik.

A termékek kiszállítás a következő szállítási partnerekkel történik:

Ukrajna-Nova Posta

Szerbia: Posta

Kazahsztán:Kazpost

Európai Únió tagországai: csomagküldő szolgálatok, mint pl. GLS, DPD, UPS, Csomagküldő Kft.

A szállítási határidőkről a mindenkori megrendelési folyamat során az ORIGEL cégcsoport e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a kiszállítási szolgáltató általi információk alapján.

Amennyiben a megadott szállítási idő nem tartható be, erről az ORIGEL cégcsoport tájékoztatni fogja Önt e-mailben.

A kiszállítási partner alapján becsült kiszállítási idők, tájékoztatás jelleggel (a határidő tartalmazza a termék csomagolását is), valamint országonkénti szállítási díjak egységesen EUR áron számolva.

Ukrajna:3-4 munkanap, 3,0 EUR

Szerbia: 3-4 munkanap, 3,5 EUR

Kazahsztán:5 munkanap, 4,0 EUR

Európai Únió:2-7 munkanap, 12-28 EUR tagországtól függően, pontos díjakat a kiszállítási cím kiválasztását követően a honlapon talál a Vásárló.

Szállítási költségek:
A megrendelt termékek minden esetben csomagként, vagy levélpostai küldeményként kerülnek kiszállításra a  megrendelés darabszámától függően.

A termék kiszállítási díja a megrendelt temék mennysiégétől független, adott országon belül egységes díj.

A termék Vásárló, vagy általa megbízott harmadik személy által a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék átvétele a Vásárló részéről megtörténik. Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az ORIGEL cégcsoport díjmentesen biztosítja.

 1. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig a termék az ORIGEL cégcsoport tulajdonában marad.

Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik az ORIGEL cégcsoport irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 1. Árak, Fizetés, fizetési költségek, fizetési esedékesség

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett árak EUR devizanemben értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz, azaz e költség a termék árán felül felmerülő költség.

Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár.

A termék kifizetése a Vásárló választása szerint történhet többféle fizetési megoldás alapján, mint banki előreutalással, bankkártyával (online fizetés), vagy utánvéttel.

A termékek ára alapvetően EUR devizanemben van feltüntetve, de a kifizetés devizaneme országonként eltérő, egyértelműen a szerződő cég által meghatározott.

Ukrajna: UAH

Szerbia: RSD

Kazahsztán: KZT

Európai Únió: EUR

A Vásárlónak banki előre utalás esetén meg kell adnia rendelési számát a közlemény rovatban.

Banki átutalás esetében a termékek vételárán felüli banki tranzakciók teljes költsége a Vevő felet terheli. A banki tarnzakciók költsége az átutalást végző pénzügyi intézmények díjszabásátől függ, ennek pontos díjáról a tranzakciót kezdeményező pénzintézetnél érdeklődjön.

Amennyiben a Vevőt általi banki utalás összege, és a megrendelés vételára eltérnek, a megrendelés azonosítója alapján az ORIGEL cégcsoportügyfélszolgálata próbálja felvenni a kapcsolatot Vevővel, a pénz beérkezését követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a Vevő felet ORIGEL cégcsoport nem tudja elérni, érdemben egyeztetni az eltért összegről, úgy a megrendelés teljes összegét ORIGEL cégcsoport az utalást indító számlaszámra visszautalja Vevő fél számára.

Amennyiben a közlemény rovatban Vevő nem tüntette fel a megrendelés azonosítóját, és az ORIGEL cégcsoport  ügyfélszolgálata nem tudja a megrendelést beazonosítani, az ORIGEL cégcsoport az utalást indító számlaszámra a megrendelés teljes összegét visszautalja Vevő számára.

A Vevő számára történő pénzügyi visszautalások teljes költsége minden esetben a Vevő felet terheli, tehát ORIGEL cégcsoport a banki átutalások díjával csökkentett árat tudja Vevő fél számára visszautalni

Előre utalás esetén az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség (szállítási) összeget az átutalással történő fizetési típus kiválasztása után megadott számlaszámra szükséges átutalni.

Online, kártyás fizetés esetében a termékek vételára tartalmazza az online fizetés költségét is, mely díjat minden esetben az ORIGEL cégcsoport fizet a kártyás fizetési megoldást boztosító cég irányába.

Online kártyás fizetési megoldást biztosító partnereink:
Ukrajna:Liypay
Szerbia:Banca Intesa
Kazahsztán:Kazpost

A fizetési kártya adatainak megadásakor a bizalmas információkat a nyilvános hálózaton keresztül továbbítják védett (titkosított) formában, SSL protokollok és PKI rendszerek használatával, mivel ez jelenleg a legkorszerűbb kriptográfiai technológia. A vásárlás során az adatok védelmét az online fizetést biztosító partner cégek garantálják, (pl. Szerbia esetében a Banca Intesa ad Beograd fizetési processzora garantálja így a teljes fizetési folyamat a bank honlapján történik). A fizetéshez felhasznált kártyára vonatkozó információk soha nem állnak rendelkezésre a rendszerünkben.

A megrendelés cél helyszínétől függően lehetőség van utánvétes fizetés, és szállítási mód kiválasztására is.
Valamennyi fizetési megoldás esetében számláját a fizetéskor megadott e-mail címére küldjük ki elektronikus formában.

 1. Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdés vagy reklamáció esetén az ORIGEL az alábbi elektronikus levelezési címen áll a Vásárlók rendelkezésére:
E-mail:support@origel.ch

 1. Jogérvényesítési lehetősége- Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy az ORIGEL cégcsoport tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait elektronikus level formájában juttathatja el az ORIGEL cégcsoport számára, a support@origel.ch címre.

Az ORIGEL cégcsoport a hozzá írásban érkezett panaszt 15 napon belül érdemben megválaszolja.

A panasz elutasítása esetén az ORIGEL az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót.

 1. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat a következő link megnyitásával érheti el:

Adatvédelmi link:

 1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Az ORIGEL cégcsoport jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.
Az ORIGEL cégcsoport fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:
2020 November 1.

mely visszavonásig érvényes.