O nas

WYZWANIA

Jednym z kierunków zawodowych jest medycyna, w ramach której Origel International stara się sprostać największym wyzwaniom, takim jak skuteczna terapia odpowiedzi na problemy onkologiczne. Celem grupy jest przekucie osiągnięć zawodowych w sukces biznesowy, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju ludzkości.

Uzdrawianie

Należy jednak pamiętać, że wierzymy, iż człowiek jest istotą zarówno cielesną, jak i duchową, dlatego nie wystarczy zastosować miejscową terapię reagowania na zmiany fizyczne. W każdym przypadku musimy uzdrowić pierwotną przyczynę choroby psychicznej, aby skutecznie leczyć całą osobę.

TERAPIA

W przypadku terapii fizycznych całe ciało musi być traktowane jako całość, ponieważ skuteczne leczenie jednego obszaru może zaszkodzić innemu. Wierzymy również, że nasze ciało jest z natury nieskazitelne i dąży do utrzymania tego stanu, dlatego wkładamy wiele wysiłku w stymulowanie mechanizmu samoleczenia.

Wynalazca

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie “Wynalazca”, gdzie można zapoznać się z historią naszych współpracowników.

O WYNALAZCY

.