PROCONT

30 kapsuła/opakowanie

Produkt technologiczny chroniony międzynarodowym patentem, zawiera czynnik immunoaktywny, posiada ogólną aktywność przeciwnowotworową. Działa w fazie podziału komórki, działając poprzez gen supresorowy guza, utrzymując jego fizjologiczny poziom, rozpoznając błędy transkrypcyjne w procesie podziału komórki i natychmiast niszcząc komórkę, która jeszcze się nie podzieliła. Na podstawie wyników zakończonych badań przedklinicznych (na zwierzętach) można stwierdzić, że lek jest nienowotworowo specyficzny, nie ma toksycznych działań niepożądanych nawet przy 50-krotnym przedawkowaniu i jest skuteczny nawet w znacznie zaawansowanych nowotworach.

48.00
(PLN 211)

Kategoria:

Opis

Opis ogólny


Opis ogólny

Kapsułka suplementu diety Procont zawiera immunoaktywny składnik aktywny pochodzący z systemu biologicznego wyodrębnionego za pomocą technologii chronionej międzynarodowym patentem, o ogólnej aktywności przeciwnowotworowej. Działa on na etapie podziału komórki, a mianowicie poprzez gen supresorowy guza: utrzymując swój fizjologiczny poziom, wykrywa błędy transkrypcji w procesie podziału komórki i natychmiast niszczy komórkę, która jeszcze się nie podzieliła. Posiadaczem patentu na substancję czynną jest dr András Bertha András, toksykolog doświadczalny, farmakolog-farmakolog. Patent otrzymał międzynarodowy numer patentowy PCT/HU0300004 w dniu 15 stycznia 2003 roku, P0200172.

Badania przedkliniczne sugerują, że substancja czynna:

 • przeżywalność kilkakrotnie wyższa niż w przypadku obecnie znanych substancji aktywnych,
 • na podstawie dotychczas przebadanych typów nowotworów nie dotyczy raka,
 • toksyczne działanie uboczne Nawet przy 50-krotnym przedawkowaniu,
 • odległość między dawką terapeutyczną a toksyczną jest duża,
 • jest skuteczna nawet w znacznie zaawansowanych stadiach nowotworu.

 

Zalety wynalazku w stosunku do innych technologii:

 • Badania przedkliniczne na zwierzętach sugerują, że ma ogólne działanie przeciwnowotworowe.
 • Działa on w fazie podziału komórki, a mianowicie poprzez gen supresorowy guza: utrzymując swój fizjologiczny poziom, wykrywa błędy transkrypcji w procesie podziału komórki i natychmiast niszczy komórkę, która jeszcze się nie podzieliła. W literaturze znana jest kluczowa rola genu supresorowego guza w procesach nowotworowych, ale według naszej najlepszej wiedzy nie jest znany lek, który wpływa na fizjologiczny poziom tego genu.
 • Nie ma on działania immunosupresyjnego, a nasze pomiary pokazują, że status immunologiczny jest zachowany.
 • Charakteryzuje się dużą rozpiętością terapeutyczną.
 • Nietoksyczne.
 • Brak znanych niepożądanych działań ubocznych.
 • Wytwarzane z systemów biologicznych, źródło surowców jest powszechnie dostępne.

Więcej informacji


Więcej informacji

Opis wyników eksperymentów:

Dla każdego typu nowotworu średnie przeżycie w grupie kontroli pozytywnej wynosi 100% w porównaniu z przeżyciem w grupach leczonych. Próg terapeutyczny dla chemioterapeutyków w dzisiejszym armamentarium leków powinien wynosić co najmniej 125%. Im wyższa ta wartość, tym pewniejsza skuteczność terapeutyczna.

W oparciu o nasze obecne wyniki, substancja biologicznie czynna, na podstawie badań na zwierzętach, to:

 • Średni czas przeżycia zwierząt z ostrą białaczką limfoidalną 320 %.
 • Również w mięsakach S-180 średni czas przeżycia zwierząt (samce myszy BDF1) był znacząco wyższy (280%) niż w pozytywnej grupie kontrolnej (100%). Średnia masa guza została zredukowana o około 1/3. Występowanie meteastaz było drastycznie zmniejszone przez leczenie ABB-7 w porównaniu z pozytywną grupą kontrolną. Potwierdzają to badania histopatologiczne, enzymatyczny marker nowotworowy oraz laboratoryjne pomiary diagnostyczne.
 • W przypadku guzów okrężnicy C26 średni czas przeżycia zwierząt wyniósł 220%, a średnia masa guza zmniejszyła się o mniej niż połowę.
 • Przeżywalność w raku piersi MXT wynosi 149%. Średnia masa guza zmniejsza się o 1/4 (u samic myszy BDF1)

Propozycja konsumpcji


Propozycja konsumpcji

3 kapsułki dziennie, ale zawsze należy skonsultować się z lekarzem w sprawie dokładnego dawkowania. Nie należy przyjmować więcej niż zalecana ilość. Stosowanie suplementów diety nie zastępuje zróżnicowanej i prawidłowej diety.

Spożywanie produktu jest zalecane w następujących przypadkach:

– Dla wszystkich rodzajów raka, ponieważ substancja czynna w Procont nie jest specyficzna dla nowotworu
– W przypadku profilaktyki, jeśli można prześledzić rodzinną historię pewnego rodzaju (potwierdzonego genetycznie) raka
– Uwaga: Produkt Procont (ponieważ nie jest to lek) do wyłącznego leczenia
NIE powinien być stosowany jako uzupełnienie konwencjonalnej onkoterapii (jeśli dana osoba nie nadaje się już do leczenia raka, Procont może być podawany za radą lekarza).

Przechowywanie:

Przechowywać z dala od wilgoci i światła, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkty do leczenia adiuwantowego w onkologii i zalecenia dotyczące dawkowania:

1 Revitasol: 1 łyżeczka płynu (3 ml) + 1 kapsułka przed śniadaniem
2 Revitasol: 2 łyżeczki płynu (6 ml) + 1 kapsułka przed śniadaniem + 1 kapsułka wieczorem
1 Ergeron: 1 kapsułka przed snem
3 Ergeron: 1 kapsułka w południe i 2 kapsułki przed snem