PROCONT PLUS

30 kapsułek/opakowanie

Procont Plus to ulepszona wersja programu Procont. Nasi programiści przez kilka lat pracowali nad udoskonaleniem technologii produkcji składnika aktywnego, dzięki czemu udało nam się potroić ilość składnika aktywnego w jednej kapsułce! Tak więc jedno opakowanie Procont Plus zastępuje trzy opakowania Procont!

Procont Plus – produkt technologiczny chroniony międzynarodowym patentem, zawiera czynnik immunoaktywny, ma ogólne działanie przeciwnowotworowe. Aktywny składnik Procont Plus stymuluje grupę enzymów zwanych P53 do bardziej efektywnej pracy, co działa przeciwko wadliwym komórkom nowotworowym, które rozwijają się w organizmie podczas nieprawidłowego podziału komórek.

65.00
(PLN 286)

Opis

Mechanizm działania i patent


Mechanizm działania

Wynalazek i patent związany z produktem, Procont, dotyczą badań nad białkiem, które wpływa na enzym P53, oraz nad produkcją samego enzymu P53. Białka te są pozyskiwane ze specjalnego systemu biologicznego, który zwiększa poziom enzymu P53 w komórce, w jądrze, tak aby mógł on eliminować błędy w sekwencji DNA podczas podziału. A kiedy już dojdzie do podziału, może on przerwać ten proces, dzięki czemu następuje zaprogramowana śmierć komórki – apoptoza.

W rzeczywistości reguluje on podziały komórkowe i zmniejsza liczbę komórek nowotworowych, dlatego Procont Plus może być stosowany jako terapia uzupełniająca konwencjonalną chemioterapię i radioterapię zachodnią. Te dwie metody (konwencjonalna chemio- i radioterapia oraz terapia alternatywna) nie wykluczają się wzajemnie. Procont Plus ułatwia, a nie tłumi efekty chemioterapii. Nie ma interakcji, nie ma punktu konfliktu, w którym te dwie metody leczenia mogłyby wzajemnie zmniejszać swoje efekty. Co najważniejsze, Procont Plus praktycznie nie wywołuje skutków ubocznych.

Patent

Kapsułki suplementu diety Procont Plus zawierają immunoaktywny składnik aktywny pochodzący z systemu biologicznego o technologii chronionej międzynarodowym patentem, o ogólnym działaniu przeciwnowotworowym. Działa on na etapie podziału komórki, mianowicie poprzez gen supresorowy nowotworu: utrzymując swój fizjologiczny poziom, wykrywa defekty transkrypcji w procesie podziału komórki i natychmiast niszczy wadliwą (nowotworową) komórkę, która jeszcze się nie podzieliła. Właścicielem patentu na substancję czynną jest dr András Bertha András, toksykolog doświadczalny, farmakolog-farmakolog. Patent otrzymał międzynarodowy numer patentowy PCT/HU0300004 w dniu 15 stycznia 2003 r., P0200172.

Badania


Opis wyników eksperymentów

Badania przedkliniczne sugerują, że substancja czynna:

  • wskaźniki przeżywalności kilkakrotnie wyższe niż w przypadku obecnie znanych substancji czynnych,
  • nie są specyficzne dla nowotworów, jak wynika z dotychczas przebadanych typów nowotworów,
  • brak toksycznych skutków ubocznych nawet przy 50-krotnym przedawkowaniu,
  • odległość między dawką terapeutyczną a toksyczną jest duża,
  • jest skuteczna nawet w znacznie zaawansowanych stadiach nowotworu.

Dla każdego typu nowotworu średnia przeżywalność grupy z kontrolą pozytywną wynosi 100%, w porównaniu z przeżywalnością grup leczonych. Próg terapeutyczny dla chemioterapeutyków we współczesnym arsenale leków powinien wynosić co najmniej 125%. Im wyższa jest ta wartość, tym pewniejsza jest skuteczność terapeutyczna.

Na podstawie naszych aktualnych wyników badań na zwierzętach można stwierdzić, że substancja biologicznie czynna jest następująca:

  • W ostrej białaczce limfoidalnej średnia przeżywalność zwierząt wynosi 320%.
  • Również w mięsakach S-180 średni czas przeżycia zwierząt (samce myszy BDF1) był znacząco wyższy (280%) niż w grupie kontrolnej (100%). Średnia masa guza zmniejszyła się o około 1/3. Częstość występowania przerzutów została drastycznie zmniejszona w wyniku leczenia ABB-7 w porównaniu z grupą kontrolną. Potwierdzają to badania histopatologiczne, enzymatyczne markery nowotworowe i laboratoryjne pomiary diagnostyczne.
  • W przypadku guzów okrężnicy typu C26 średnia przeżywalność zwierząt wynosiła 220%, a średnia masa guza zmniejszyła się o połowę.
  • Przeżywalność w raku piersi MXT wynosi 149%. Średnia masa guza jest zmniejszona o 1/4 (u samic myszy BDF1).

Wniosek dotyczący konsumpcji


Wniosek dotyczący konsumpcji

W oparciu o zwiększoną zawartość składników aktywnych w Procont Plus: 1-3 kapsułek dziennie. Dawkowanie powinno również uwzględniać typ nowotworu, złożoność ewentualnych przerzutów i stopień zaawansowania choroby.

W zależności od rodzaju nowotworu może być również zalecane stosowanie suplementów przeznaczonych dla konkretnych narządów. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia dokładnej dawki.

Spożywanie produktu jest zalecane w następujących przypadkach:

– Dla wszystkich typów nowotworów, ponieważ substancja czynna zawarta w Procont Plus nie jest specyficzna dla danego nowotworu.
– W ramach profilaktyki, jeśli w rodzinie występuje pewien rodzaj nowotworu (potwierdzony genetycznie), można prześledzić jego występowanie.
– Uwaga: Procont Plus (ponieważ nie jest lekiem) NIE powinien być stosowany jako jedyne leczenie, a jedynie jako uzupełnienie konwencjonalnej onkoterapii (jeśli dana osoba nie nadaje się już do leczenia raka, Procont Plus może być podawany za radą lekarza).

Przechowywanie:

Przechowywać z dala od wilgoci i światła, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.