UWAGA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA DANYMI

UWAGA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA DANYMI

  1. Wprowadzenie

InnoInvest7 s.r.o., (Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 929 01, Słowacja), jako członek grupy spółek Origel, a także operator strony internetowej www.origel.ch, zwanej dalej „ORIGEL”, jako administrator danych przyjmuje do wiadomości, że jest tym związany treścią informacji prawnej.

Zobowiązuje się zapewnić, że wszelkie zarządzanie danymi związane z jego działalnością spełnia wymagania określone w niniejszych przepisach oraz obowiązujących przepisach prawa krajowego i unijnego.
Wytyczne dotyczące ochrony danych wynikające z zarządzania danymi przez ORIGEL są stale dostępne na stronie internetowej firmy. ORIGEL zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji w dowolnym momencie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tym ogłoszeniem, napisz do nas, a nasz kolega odpowie na Twoje pytanie.
ORIGEL zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów i partnerów i uważa za sprawę najwyższej wagi poszanowanie prawa swoich klientów do informacyjnego samostanowienia. ORIGEL traktuje dane osobowe poufnie i podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, które gwarantują bezpieczeństwo danych.
ORIGEL opisuje swoje praktyki zarządzania danymi poniżej:

  1. Origel.ch

2.1. LOGOWANIE SERWERA WWW.ORIGEL.CH

Podczas odwiedzania strony internetowej Origel.ch serwer WWW automatycznie rejestruje aktywność użytkownika. Cel zarządzania danymi: podczas wizyt na stronie usługodawca rejestruje dane odwiedzających w celu sprawdzenia działania usług i zapobiegania nadużyciom. Podstawa prawna zarządzania danymi: administrator danych ma prawnie uzasadniony interes w identyfikowaniu użytkowników i zapobieganiu nadużyciom [RODO art. 6 ust. 1 ust. (f)]. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: numer identyfikacyjny, data, godzina, adres odwiedzanej strony.
Czas zarządzania danymi: dwa tygodnie.

Podmioty przetwarzające dane:
Nazwa: Innoinvest7 s.r.o.
Siedziba: Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 929 01, Słowacja
Zadanie przetwarzania danych: zapewnienie warunków technicznych sklepu internetowego

ORIGEL nie łączy danych generowanych podczas analizy plików logów z innymi informacjami i nie podejmuje próby identyfikacji użytkownika.
Adres odwiedzanych stron oraz data i godzina nie są odpowiednie do samodzielnej identyfikacji osoby, której dane dotyczą, ale w połączeniu z innymi danymi (np. podanymi podczas rejestracji) nadają się do wyciągnięcia wniosków na temat użytkownika.

Zarządzanie danymi związanymi z logowaniem przez zewnętrznych usługodawców:
Adres IP to ciąg liczb, za pomocą którego można jednoznacznie zidentyfikować komputery i urządzenia mobilne użytkowników uzyskujących dostęp do Internetu. Adresy IP mogą nawet służyć do lokalizacji geograficznej odwiedzającego korzystającego z danego komputera. Adres odwiedzanych stron oraz data i godzina nie są odpowiednie do samodzielnej identyfikacji osoby, której dane dotyczą, ale w połączeniu z innymi danymi (np. podanymi podczas rejestracji) nadają się do wyciągnięcia wniosków na temat użytkownika. Treści, które mogą być spersonalizowane dla użytkownika, są obsługiwane przez serwer usługodawcy zewnętrznego.
Zarządzanie danymi w celu audytu sieci i rejestrowania danych odwiedzających witrynę przez serwer sieciowy jest powszechnym zarządzaniem danymi w Internecie, więc użytkownik akceptuje je korzystając z Internetu i odwiedzając strony internetowe. Wymienieni poniżej administratorzy danych mogą udzielić szczegółowych informacji na temat postępowania z danymi przez serwery zewnętrznych usługodawców.

Niezależne pomiary i audyty odwiedzin i innych danych analityki internetowej na stronie origel.ch są obsługiwane przez zewnętrznego usługodawcę. Administratorzy danych udostępniają szczegółowe informacje dotyczące zarządzania danymi pomiarowymi pod następującymi adresami:
Nazwa: Google Analytics
Dostępność informacji o zarządzaniu danymi: http://www.google.com/intl/hu/policies/

2.2. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES STRONY WWW.ORIGEL.CH

W celu zindywidualizowanej obsługi usługodawca przechowuje na komputerze użytkownika niewielki pakiet danych, tzw umieszcza plik cookie i odczytuje go podczas następnej wizyty. Jeśli przeglądarka zwróci wcześniej zapisany plik cookie, dostawca usługi zarządzania plikami cookie ma możliwość połączenia bieżącej wizyty użytkownika z poprzednimi, ale tylko w odniesieniu do własnej treści.
Cel zarządzania danymi: identyfikacja i rozróżnianie użytkowników, identyfikacja aktualnej sesji użytkowników, przechowywanie danych przekazanych podczas tej sesji, zapobieganie utracie danych, identyfikacja i śledzenie użytkowników, wyświetlanie spersonalizowanych ofert z wykorzystaniem danych zapisanych podczas wizyt na stronie, działanie sklep internetowy . Podstawa prawna zarządzania danymi: administrator danych ma prawnie uzasadniony interes w identyfikowaniu użytkowników i zapobieganiu nadużyciom [RODO art. 6 ust. 1 ust. punkt f)]

Podmioty przetwarzające dane:
Nazwa: Innoinvest7 s.r.o.
Siedziba: Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 929 01, Słowacja
Zadanie przetwarzania danych: zapewnienie warunków technicznych sklepu internetowego

Plik cookie ważny do końca sesji pozostaje na komputerze tylko do zamknięcia przeglądarki. (stałe) pliki cookie z dokładnym okresem ważności są przechowywane na komputerze do czasu ich usunięcia, ale najpóźniej do upływu okresu ich ważności.
Google, jako zewnętrzny usługodawca, może również zarządzać plikami cookie, aby osiągnąć swoje cele.
Informacje o zarządzaniu plikami cookie przez Google są dostępne pod adresem http://www.google.com/intl/hu/policies/ informacje od administratora danych.

Niektórzy partnerzy serwisowi przechowują niewielki pakiet danych na komputerze użytkownika w celu remarketingu, wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach obsługiwanych przez osoby trzecie oraz identyfikacji i śledzenia użytkowników. pliki cookie są umieszczane i odczytywane podczas późniejszego korzystania z Internetu. Jeśli przeglądarka zwróci wcześniej zapisany plik cookie, dostawca usługi zarządzania plikami cookie ma możliwość powiązania bieżącej wizyty użytkownika z poprzednimi, w odniesieniu do stron internetowych, które wykorzystują pliki cookie od zewnętrznego dostawcy usług.

Zbieranie danych segmentowanych na potrzeby remarketingu jest uważane za profilowanie zgodnie z art. 4 ust. 4 RODO.
Logika stosowana podczas profilowania: Na podstawie interakcji odwiedzających witrynę, które produkty zostały obejrzane, umieszczone w koszyku lub zakupione, odbywa się profilowanie. Profile te znajdują się na listach remarketingowych, które służą do kierowania reklam lub używane do personalizacji.
Wpływ profilowania na osobę, której dane dotyczą: wyświetlanie spersonalizowanych komunikatów marketingowych na podstawie działań osób, których dane dotyczą.
Użytkownik może usunąć pliki cookie ze swojego komputera lub wyłączyć korzystanie z plików cookie w swojej przeglądarce. Plikami cookie można zwykle zarządzać w menu Narzędzia/Ustawienia przeglądarek w menu Ochrona danych/Historia/Ustawienia osobiste pod nazwami cookie, cookie lub śledzenia.

2.3. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

Możliwe jest utworzenie internetowego konta użytkownika na stronie origel.ch. Nasi stali klienci powinni się zarejestrować, aby przy każdym zakupie nie musieli podawać swoich danych osobowych, a swoje zakupy mogli śledzić za pomocą profilu rejestracyjnego.
Podstawa prawna zarządzania danymi: zarządzanie danymi jest niezbędne do wykonania umowy [RODO art. 6 ust. 1 ust. punkt b)].
Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres e-mail i hasło wymagane do logowania, adres rozliczeniowy, adres dostawy.
Czas zarządzania danymi: cztery lata od ostatniego logowania dla danych profilowych.

Podmioty przetwarzające dane:
Nazwa: Innoinvest7 s.r.o.
Siedziba: Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 929 01, Słowacja
Zadanie przetwarzania danych: zapewnienie warunków technicznych sklepu internetowego

2.4. ZAKUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

Zakupy online są dostępne na stronie origel.ch. Istnieje możliwość zakupu jako gość lub jako zarejestrowany użytkownik.
W przypadku dokonania zakupu poprzez zalogowanie się profilem rejestracyjnym, sklep internetowy pobiera dane osobowe związane z zakupem z bazy danych rejestracyjnych.
Podstawa prawna zarządzania danymi: zarządzanie danymi jest niezbędne do wykonania umowy [RODO art. 6 ust. 1 ust. b)], a także dane zakupu (data, godzina, zakupiony produkt, wartość zakupu), adres rozliczeniowy, adres dostawy, RODO art. 6 ust. 1 ust. punkt c).
Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, adres e-mail i hasło wymagane do logowania, szczegóły poszczególnych zakupów (data, godzina, zakupiony produkt, wartość zakupu).

Czas trwania zarządzania danymi:

  • 5 lat na dane zakupu.

Transfer danych:

  • jeśli wybrano metodę płatności kartą bankową, identyfikator płatnika, kwotę, datę i godzinę transakcji do firmy świadczącej usługę płatności kartą bankową
  • w przypadku dostawy produktu imię i nazwisko odbiorcy, adres, wartość zamówienia na podstawie podanego adresu dostawy do firmy kurierskiej
  • w przypadku jakiegokolwiek zakupu, do firmy posiadającej prawa do dystrybucji w danym miejscu docelowym określonym przez adres dostawy, która we wszystkich przypadkach jest członkiem grupy firm ORIGEL

Podstawa prawna przekazywania danych: zarządzanie danymi jest niezbędne do wykonania umowy [RODO art. 6 ust. 1 ust. punkt b)].

Podmioty przetwarzające dane:
Nazwa: Innoinvest7 s.r.o.
Siedziba: Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 929 01, Słowacja

Zadanie przetwarzania danych: zapewnienie warunków technicznych sklepu internetowego.

3. Aktualne przepisy i oświadczenie RODO
1. Wstęp
Niniejsza broszura informacyjna o zarządzaniu danymi zawiera informacje o obowiązujących przepisach i ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej, zgodnie z którymi chronione jest zarządzanie danymi. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą informacją, aby zostać poinformowanym o postępowaniu z Państwa danymi.
2. Obowiązujące przepisy
Podczas zarządzania danymi zobowiązujemy się działać zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami prawa, a także podczas opracowywania zasad i procedur ochrony danych
3. Oświadczenie RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3.1. Podczas zarządzania danymi respektujemy przepisy RODO, które mają na celu ochronę danych osobowych i zapewnienie prywatności osób fizycznych.
3.2. Nasze działania związane z zarządzaniem danymi podlegają następującym zasadom:
* Dane są przetwarzane w sposób rzetelny i zgodny z prawem.
* Dane są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie do określonych celów.
* Podczas przetwarzania danych zapewniamy minimalną ilość danych i dokładność.
* Dane są przechowywane i zabezpieczane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony danych.
* Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych, żądania ich modyfikacji lub usunięcia, a także składania pytań i skarg dotyczących zarządzania danymi.
3.3. Szczegółowe informacje o szczegółach zarządzania danymi, w tym celu zbierania danych, podstawie prawnej zarządzania danymi, możliwościach przenoszenia danych oraz prawach osób, których dane dotyczą
* Cel gromadzenia danych: Szczegółowo określamy cel, dla którego gromadzimy dane, na przykład w celu świadczenia usługi, komunikacji z obsługą klienta. obsesja
* Podstawa prawna zarządzania danymi: Wyjaśniamy podstawę prawną, na której opiera się zarządzanie danymi, na przykład wykonanie umowy, zgoda osoby, której dane dotyczą, lub wypełnienie obowiązku prawnego
* Możliwości przekazywania danych: Informujemy zainteresowanych o przypadkach i komu dane mogą być przekazywane np. osobom trzecim lub podmiotom przetwarzającym dane na Mistrzostwa Świata.
* Prawa osób, których dane dotyczą: Wymieniamy prawa osób, których dane dotyczą, do ich danych, takie jak dostęp, sprostowanie, usunięcie lub przenoszenie danych, a także sprzeciwy i skargi