SYMBOL

Jedna skupina zhubných nádorov, ktorú sme skúmali. Po užívaní lieku Procont sa dosiahli tieto výsledky:

– Pri sarkómoch bol priemerný čas prežitia liečených zvierat (280 %) výrazne vyšší ako v kontrolnej skupine (100 %).

– Priemerná hmotnosť nádoru sa znížila takmer o 2/3.

– Výskyt metastáz sa pri užívaní lieku Procont výrazne znížil v porovnaní s pozitívnou kontrolnou skupinou. Potvrdzuje to histológia, enzýmovo aktívne nádorové bunky a laboratórne diagnostické merania.⠀

Poznámka:

* Kontrolná skupina – zvieratá, ktoré nedostali lieky

* SC – subkutánne (injekcia)

* IP – intraperitoneálne

* PO – per orálne

Новости

ВСЕ НОВОСТИ