VEDECKÝ VÝSKUM V SPOLOČNOSTI PROCONT

V rokoch 2000 – 2003 sa v akreditovanom toxikologickom laboratóriu v Maďarsku uskutočnili predklinické štúdie účinnej látky výrobku Procont.

Účinná látka sa testovala na piatich typoch rakoviny: sarkóme, kolorektálnom karcinóme, karcinóme prsníka, lymfoidnej leukémii a melanóme. A vo všetkých piatich oblastiach sme dosiahli pozitívne výsledky.

Testovali sme tri spôsoby užívania lieku Procont: subkutánne, t. j. injekčne, intraperitoneálne a perorálne.

Najúčinnejší bol perorálny spôsob. Preto sme sa rozhodli vyrábať tento produkt vo forme kapsúl.

Ostatné hlavné závery sme urobili na základe dvoch faktorov: miery prežitia a priemernej hmotnosti nádoru.

Новости

ВСЕ НОВОСТИ