PROCONT PLUS

30 kapsúl

Procont Plus je vylepšená verzia produktu Procont. Naši vývojári niekoľko rokov pracovali na zlepšení technológie výroby účinnej látky a vďaka tomu sa nám podarilo strojnásobiť množstvo účinnej látky v jednej kapsule! Takže jedno balenie Procont Plus nahradí tri balenia Procont!

Procont Plus – medzinárodne patentovo chránený technologický produkt obsahujúci imunoaktívnu zložku so všeobecnou protinádorovou aktivitou. Účinná zložka lieku Procont Plus stimuluje skupinu enzýmov nazývaných P53, ktorá pôsobí proti defektným nádorovým bunkám, ktoré sa v tele vytvárajú pri nevhodnom delení buniek.

65.00

Popis

Prevádzkový mechanizmus a patent

Prevádzkový mechanizmus

Vynález a patent spojený s produktom Procont sa týkajú skúmania proteínu, ktorý ovplyvňuje enzým P53, a výroby samotného enzýmu P53. Tieto proteíny sa získavajú zo špecifického biologického systému, ktorý zvyšuje hladinu enzýmu P53 v bunke, v jadre, aby mohol eliminovať chyby v sekvencii DNA počas delenia. A keď sa už delenie uskutoční, môže tento proces prerušiť, takže nastane programovaná bunková smrť – apoptóza.

Reguluje delenie buniek a znižuje počet nádorových buniek, preto sa Procont Plus môže používať ako doplnková liečba ku konvenčnej západnej chemoterapii a rádioterapii. Tieto dve metódy (konvenčná chemo-/rádioterapia a alternatívna liečba) sa navzájom nevylučujú. Procont Plus skôr uľahčuje ako potláča účinky chemoterapie. Neexistuje žiadna interakcia, žiadny konfliktný bod, v ktorom by si tieto dve liečby navzájom znižovali účinky. Najdôležitejšie je, že Procont Plus nemá prakticky žiadne vedľajšie účinky.

Patent

Kapsule výživového doplnku Prokonta obsahujú imunologicky aktívnu zložku získanú z biologického systému extrahovaného medzinárodnou patentovo chránenou technológiou so všeobecným protinádorovým účinkom. Svoj účinok vyvíja vo fáze delenia buniek, konkrétne pôsobí prostredníctvom tumor-supresorového génu: udržiavaním jeho fyziologickej úrovne v procese delenia buniek detekuje chyby v transkripcii a okamžite ničí bunky, ktoré sa nerozdelili na dve časti. Za patentom účinnej látky stojí Dr. András Bertha, experimentálny toxikológ a farmakológ. Patent bol udelený pod číslom P0200172 a medzinárodný patent bol zaregistrovaný pod číslom PCT/HU0300004 15. januára 2003.

Experimenty


Opis výsledkov experimentov

Na základe výsledkov predklinických štúdií možno konštatovať, že účinná látka je:

  • väčšia ako dnes známe účinné látky,
  • špecifická pre rakovinu na základe doteraz testovaných typov tumour,
  • bez toxických nežiaducich reakcií pri 50-násobnom predávkovaní,
  • terapeutická a toxická dávka liečiva
  • rakovina je výrazne apokročilá.

Pri každom type nádoru je priemerná miera prežitia pozitívnej kontrolnej skupiny 100 % v porovnaní s dobou prežitia liečených skupín. Terapeutický prah chemoterapeutík v dnešnej lekárni by mal byť aspoň 125 %. Čím je táto hodnota vyššia, tým je terapeutická účinnosť istejšia.

Na základe našich súčasných zistení je biologicky účinná látka v štúdiách na zvieratách založená na:

  • Priemerný čas prežitia zvierat pri akútnej lymfatickej leukémii je 320 %
  • Pri sarkóme S-180 bol priemerný čas prežitia (280 %) zvierat (myších samcov BDF1) podstatne vyšší ako pozitívna kontrolná skupina (100 %). Priemerná hmotnosť nádorov sa znížila približne na 1/3. Frekvencia meteastáz pri liečbe ABB-7 sa v porovnaní s pozitívnou kontrolnou skupinou drasticky znížila. Potvrdzujú to histologické, enzymatické nádorové markery a laboratórne diagnostické merania.
  • V prípade nádoru hrubého čreva C26 bol priemerný čas prežitia zvierat 220 a priemerná hmotnosť nádorov sa znížila o menej ako polovicu.
  • U karcinómu Mxt bolo prežitie 149 %. Priemerná hmotnosť nádoru sa znížila na 1/4. (BDF1 samice myší)

Návrh pre spotrebiteľov


Návrh pre spotrebiteľov

Na základe zvýšeného množstva účinnej látky Procont Plus: 1-3 kapsuly denne. Pri dávkovaní by sa mal zohľadniť aj typ nádoru, zložitosť prípadných metastáz a štádium progresie ochorenia.

V závislosti od typu nádoru sa môže odporúčať aj užívanie doplnkového prípravku špecifického pre daný orgán. Vo všetkých prípadoch by ste sa mali o presnom dávkovaní poradiť so svojím lekárom.

Produkt sa odporúča konzumovať v nasledujúcich prípadoch:

Pri VŠETKÝCH typoch rakoviny, pretože účinná látka Procont Plus nie je špecifická pre nádorové ochorenia
-Prevencia, ak sa v rodine nahromadil určitý typ nádoru (geneticky dokázaný), ktorý možno vysledovať
-Poznámka: Prípravok Procont Plus (keďže nejde o liek) je určený výlučne na liečbu
Nie používajte ako doplnok ku konvenčným onkologickým postupom ako pomocnú liečbu (ak už nie ste schopní používať onkologické lieky, môžete Procont dostať na základe posudku lekára).

Skladovanie:

Skladujte pri izbovej teplote, chránené pred svetlom, pred vlhkosťou, mimo dohľadu a dosahu detí.