Vynálezcovské diplomyDoktor farmácie, Szeged, 1979

POZNÁMKADiplom z experimentálnej toxikológie, Univerzita lekárskych vied, Budapešť, 1985

POZNÁMKADiplom z toxikológie. Budapešť, 1984

POZNÁMKACertifikát farmaceuta, Inštitút pre odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve, Budapešť, 2004.

POZNÁMKACertifikát z naturopatickej medicíny, OKTÁV Training Centre, Budapešť, 2004

POZNÁMKADiplom z farmácie, Lekárska univerzita v Szegede, Szeged, 1978

POZNÁMKARiadny člen Maďarskej farmaceutickej spoločnosti, Budapešť, 1978

POZNÁMKA