Izjava o konverziji

Cene na sajtu origel.ch su prikazane u evrima(EUR).
U poslednjoj fazi porudžbine, sistem će izračunati iznose u valuti odgovarajuće zemlje na osnovu navedene adrese za isporuku.

Uplata će se izvršiti u valuti zemlje u kojoj vršite narudžbinu, osim ako ne plaćate iz „Mog novčanika“(My Wallet) od prethodno prikupljenog popusta ili provizije.

Konverzije se računaju na osnovu međunarodnih kurseva na https://openexchangerates.org/ Izuzetak je Srbija, gde se računa po srednjem kursu Banca Intese.

Sistem ažurira kurs valute jednom dnevno.

Sledeći devizni kursevi su trenutno na snazi:

EUR/KZT - 493.29

EUR/UAH - 30.6

EUR/RUB - 84.67

EUR/RSD - 117.57

EUR/HUF - 364.67