SARKOMA

Jedna grupa tumora koju smo ispitivali. Nakon uzimanja Procont-a, dobili smo sledeće rezultate:

– U slučaju sarkome je prosečno vreme preživljavanja lečenih životinja je (280%) bilo značajno veće nego u kontrolnoj grupi (100%).

– Prosečna težina tumora smanjila se za skoro 2/3.

– Učestalost metastaza je značajno smanjena konzumiranjem Procont-a u poređenju sa pozitivnom kontrolnom grupom. To potvrđuju histologija, enzimski aktivne tumorske ćelije i laboratorijska dijagnostička merenja. ⠀

Beleška:

* Kontrolna grupa – životinje koje nisu dobijale lekove

* SC – potkožno (injekcija)

* IP – intraperitonealno

* PO – per oralno

Vesti

SVE VESTI