O nama

IZAZOVI

Jedna od važnijih stručnih oblasti je i medicina, a Origel International pokušava da se suoči sa najvećim izazovima, kao što je efikasna terapija za odgovor na onkološke probleme. Cilj ovog poslovnog sistema je da, kao biznis inkubatori, doprinose profesionalnom uspehu, istovremeno podupirući razvoj čovečanstva.

VERA

Važno je, međutim, napomenuti da, prema našem čvrstom uverenju, čoveka treba smatrati jedinstvenom celinom duha i tela, a da lokalni terapijski odgovor na fizičke promene nije dovoljan. Neophodno je, u svim pojedinačnim slučajevima, nakon pojave fizičkih simptoma, pronaći i tretirati psihičke faktore koji su uticali na pojavljivanje bolesti.

TERAPIJA

Kod sprovođenja klasičnih fizičkih terapija potrebno je tretirati telo kao celinu, jer dok lečimo jedan organ postoji opasnost da ćemo naškoditi nekom drugom. Verujemo da je telo izvor besprekorno i da teži održavanju tog prvobitnog stanja, tako da veliki naglasak stavljamo i na podsticanje mehanizma samoizlečenja.

O IZUMITELJU

Za više informacija, pročitajte priče naših saradnika na stranici “O izumitelju”

O IZUMITELJU