Pronalazač

Origel International je posvećen podršci istraživačima koji svojim izumima i proizvodima doprinose napretku celog čovečanstva. Profesor dr Andraš Berta je međunarodno poznati toksikolog i farmaceut specijalista.

Veza sa prirodnom medicinom

„Ovde nastavljaju da se razvijaju potraga, istraživanje i primena aktivnih sastojaka u oblasti prirodne medicine koja se koristi u terapijama u 21. veku.”

„Kao student farmakologije počeo sam da istražujem biljke i njihove akitvne sastojake, koji su empirijski korišćeni već duže vreme. Posebno su ovo bilje upotrebljavali oni iscelitelji u čijim je porodicama znanje prenošeno generacijama, sa oca na sina. Znanje je na taj način raslo, a put se granao.”

„U proizvodnji industrijskih lekova u početku su apoteke, za prve proizvedene lekove, koristile prirodni materijal. Nekoliko njih je i dan-danas registrovano, kao što derivati morfijuma i digitalni alkaloidi.”

„Sa napredovanjem istraživanja, pojavili su se sintetički lekovi. Lekari na Zapadu najčešće odaberu ovaj put, iako znamo za ozbiljne neželjene efekte lekova u hroničnom stadijumu bolesti, jer narušavaju fiziološke funkcije različitih organa i organskih sistema. Imao sam priliku da izvedem toksikološke studije na sintetičkim aktivnim supstancama jednog budućeg leka. Nažalost, tokom rada sam primetio nuspojave, akutne i hronične toksikološke promene.”

„U drugoj polovini devedesetih godina prošlog stoleća sproveli smo pretkliničke eksperimente sa budućim hemioterapijskim sredstvima. Na taj način sam se upoznao sa bolestima koje prouzrukuje kancer. Video sam akutne nuspojave i nuspojave koje se javljaju kasnije, u eksperimentima na životinjama. U tom trenutku postajao sam sve više ubeđen da hemioterapija nije lek za pacijente obolele od raka.”

„Iako toksikologija nije moj posao, već moja strast, nakon nekoliko decenija sam bio siguran da nisam na pravoj strani. Prestao sam sa poslom i počeo da tražim prirodne izvore lečenja. Ova odluka je bila jedna od najvećih prekretnica u mom životu. Počeo sam tražiti ‘označenu’ kap vode u moru, prirodni izvor koji može presudno uticati na karcinom.”

„Nakon nekoliko meseci napornog rada, odložio sam istraživanje aktivnih biljnih sastojaka jer se nisam mogao približiti rešenju. Primetio sam, međutim, da postoji životinjska vrsta kod koje se, pod uticajem virusa specifičnog za tu vrstu, pojavljuje kancer. Međutim, ove životinje ne pate od tumora koji napada njihov hematopoetski sistem, jer razvijaju ‘antitelo’ koje ih štiti od bolesti. Čak će i njihovo potomstvo, tokom embrionalnog i laktativnog perioda, biti zaštićeno, što će se produžiti i kada mladi dođu na svet.”

„Na moje iznenađenje, nisam u svojoj literaturi naišao na ranije reference u tom smeru. Moj cilj je bio da nađem aktivni sastojak koji bih mogao da izdvojim iz kolostruma životinje. Lek je testiran na 5 različitih tipova tumora, na miševima koji su posebno senzibilisani na određeni tumor svojstven ljudima. Kod svih 5 vrsta tumora lek je pokazao iznenađujuće dobre rezultate-relativna težina tumora se smanjila, a vreme preživljavanja se povećavalo u odnosu na pozitivne kontrole.”

„Eksperimenti su mi dokazali da izolovani prirodni materijal deluje i kod drugih vrsta, verovatno i kod ljudi. Tome u prilog govori i činjenica da se Procont, prirodni aktivni sastojak (međunarodno patentiran), 12 godina uspešno koristi u komplementarnoj medicini osoba koje boluju od karcinoma.”

Tokom proteklih 12 godina, uz Procont je razvijeno nekoliko drugih proizvoda od kojih su Revitasol i Ergeron posebno povezani sa dodatnom terapijom kod pacijenata obolelih od raka, jer su imunološki sistem i efikasno funkcionisanje jetre od suštinskog značaja za eliminisanje simptoma bolesti.

 

 

 

 

 

OBRAZOVANJE

1985 Medicinski fakultet, Univerzitet Semmelweis – diploma iz eksperimentalne toksikologije

1984 Medicinski fakultet, Univerzitet Semmelweis – farmaceut specijalista toksikološke hemije

1980 Univerzitet u Segedinu-doktorski rad iz farmakologije-farmaceutska hemija, toksikologija; asistent za nastavu

1978 Univerzitet u Segedinu – diploma iz farmacije

RADNO ISKUSTVO

Od 2011     Bertha Medical Zrt/ Berthapharma-Technology Kft- Predsednik Upravnog odbora; Proizvodnja i razvoj dodataka prehrani – šef odeljenja

2007-2011  Bermedpharm Ltd, generalni direktor – Izrada sopstvenih i drugih patentiranih dodataka prehrani

2005-2009  MDS Sistem AG, Švajcarska -Vlasnik patenta, stručnjak

2001-2004  Pro-B Biotehnologija d.o.o- menadžer, sopstvena istraživanja unutar kompanije

2000                  Nezavisno istraživanje aktivnih supstanci

1998-2000  Mađarsko-američko akcionarsko društvo AMT – toksikolog, farmakološka i toksikološka istraživanja leka za sprečavanje tumora i pretklinička dokumentacija leka

1994-1998Centar za toksikološka istraživanja u Vespremu, šef odeljenja za reprodukciju i embriotoksikologiju. Kompletna pretklinička i toksička analiza dvaju novih hemijskih entiteta.

1990-1994  Nezavisni stručnjak toksikolog

1986-1987  Medicinsko-farmakološki univerzitet u Debrecenu, docent-Kompletna pretklinička i toksička analiza novog hemijskog entiteta

1980-1986  Šef odeljenja toksikološke laboratorije Ministarstva poljoprivrede i prehrambene industrije, Keszthely

ISTRAŽIVANJA I PATENTI

2002 Epoksidno spojena prirodna jedinjenja sa visokim sadržajem kiseonika, uglavnom za farmaceutsku upotrebu

2001 Pomoćno sredstvo za zaceljivanje rana kod opekotina

2000 Stabilni makromolekularni disperzni sistemi goriva na bazi vode i njihova upotreba

2000 Lek prvenstveno za lečenje i dijagnostiku tumora i za pripremu frakcija plazme bez lipida

2000 Metod mikrometra marker tumora sa 5 nukleotidaza enzima, za otkrivanje i praćenje karcinoma

2000 Rastvorljivost u vodi vitamina rastvorljivih u mastima, u sistemima za piće za ljudsku upotrebu i napajanje stoke

1997 Ekološko sagorevanje ostataka destilacije nafte

1996 Stabilan makromolekularni disperzni sistem za gorivo sa visokim sadržajem vode

1986 Teratološka evaluacija embriona u odeljenju Vilson – automatizacija

1984 Određivanje relativne težine organa eksperimentalnih životinja (u smislu moždane mase)