PROCONT

30 kapsula/kutija

Tehnologija proizvodnje ovog leka je zaštićena međunarodnim patentom. Proizvod sadrži imunoaktivnu supstancu i ima opšte antitumorsko dejstvo. Ostvaruje svoj efekat tokom faze ćelijske deobe, delujući kroz tumor-supresorski gen, održavajući svoj fiziološki nivo, prepoznajući greške u transkripciji u procesu deobe ćelija i ubijajući ćelije koje se još nisu podelile. Na osnovu rezultata zatvorenih pretkliničkih ispitivanja na životinjama može se konstatovati da dejstvo aktivne supstance ovoga proizvoda ne zavisi od tipa tumora, i da i u slučaju pedesetostrukog predoziranja nema toksičnih nuspojava, te da proizvod deluje čak i u slučajevima uznapredovalog karcinoma.

48.00
(RSD 5 643)

Kategorija:

Opis

Opšti opis


Opšti opis

Kapsula dijetalnih dodataka Procont ima opšti antitumorski efekat. Sadrži imunoaktivnu supstancu dobijenu iz biološkog sistema. Ova supstanca se izdvaja upotrebom tehnologije koja je zaštićena međunarodnim patentom. Procont vrši svoj uticaj tokom faze ćelijske deobe i to kroz tumor-supresorski gen. Čuvajući svoj fiziološki nivo, prepoznaje greške u transkripciji i odmah ubija ćelije pre procesa deljenja. Patent za aktivnu supstancu pripada dr Andrašu Berti, eksperimentalnom toksikologu i farmaceutu-farmakologu. Radi se o međunarodnom patentu P0200172 koji je 15. januara 2003. dobio broj PCT/HU0300004.

Na osnovu rezultata pretkliničkih ispitivanja (na životinjama) možemo navesti nekoliko činjenica o aktivnoj supstanci:

 • stopa preživljavanja (ako se Procont primenjuje) mnogo je veća nego u slučajevima uzimanja drugih poznatih aktivnih materija
 • rezultat izlaganja aktivnoj supstanci ne zavisi od vrste tumora
 • čak i kod pedesetostrukog predoziranja, ne primećuju se toksični neželjeni efekti
 • velika razlika između terapijskih i toksičnih doza
 • efikasan čak i sa značajnim razvojem tumora

 

Prednosti pronalaska u poređenju sa drugim tehnologijama:

 • Pretklinička ispitivanja na životinjama pokazuju da Procont ima opšti antitumorski efeka
 • Deluje u fazi ćelijske deobe, i to putem tumor-supresorskog gena. U literaturi je poznata ključna uloga gena za suzbijanje tumora u malignim procesima, ali do danas ne postoje lekovi koji bi uticali na fiziološki nivo ovog gena
 • Nema imunosupresivni efekat, a naša merenja potvrđuju da se stanje imunog sistema održava.
 • Širok terapeutski spektar
 • Netoksičnost
 • nema poznatih štetnih nuspojava
 • Izvor sirovina, proizveden iz biološkog sistema, široko je dostupan

Dodatne informacije


Dodatne informacije

Opis rezultata eksperimenta:

Tokom eksperimenta, učesnici su podeljeni u nekoliko grupa. Grupa koja ne prima lekove naziva se pozitivna kontrolna grupa. Za svaki tip tumora prosečno vreme preživljavanja pozitivne kontrolne grupe je 100%, u poređenju sa vremenom preživljavanja grupa koje primaju lekove. U današnje vreme, postojeći terapijski prag za hemioterapiju trebalo bi da iznosi najmanje 125%. Drugim rečima, stopa preživljavanja kod grupe koja prima lek trebalo bi da bude najmanje 125%. U suprotnom, lek ne dobija dalju dozvolu za upotrebu. Što je veća ova vrednost, veća je i terapijska efikasnost.

Naši trenutni rezultati o biološki aktivnoj komponenti (zasnovani na studijama na životinjama) pokazuju sledeće:

 • Kod akutne limfoidne leukemije kod životinja prosečni životni vek je 320%
 • Kod S-180 sarkoma, srednje vreme preživljavanja životinja (mužjaci BDF1 miševa) bilo je značajno veće (280%) nego u pozitivnoj kontrolnoj grupi (100%). Prosečna masa tumora se smanjila na oko trećinu. Učestalost metastaza naglo se smanjila kod lečenja ABB-7 u poređenju sa pozitivnom kontrolnom grupom. Ovo potvrđuju histologija, enzimski marker tumora i laboratorijska dijagnostička merenja
 • Za karcinom debelog creva C26, prosečno vreme preživljavanja životinja bilo je 220%, a prosečna težina tumora smanjila se za nešto manje od jedne polovine (½)
 • Stopa preživljavanja karcinoma dojke MKST iznosi 149%. Prosečna tumorska masa smanjena je na 1/4 (BDF1 kod ženki miševa).

Uputstvo za upotrebu


Uputstvo za upotrebu

Tri (3) kapsule dnevno. O doziranju koje se razlikuje od preporučenog trebalo bi razgovarati sa lekarom. Ne konzumirati više od preporučene količine. Konzumiranje dodataka ishrani ne zamenjuje raznoliku i pravilnu ishranu.

Upotreba proizvoda se preporučuje u sledećim slučajevima:

– Za sve vrste raka, jer dejstvo aktivne supstance u Procontu ne zavisi od vrste tumora
– Preventivno, ako se u porodici može slediti određeni tip raka (genetski potvrđen)
– Napomena: Pošto nije lek, Procont se u procesu lečenja NE UPOTREBLJAVA sam, već kao dodatak klasičnoj onkološkoj terapiji (ako standardni tretman raka više nije primenljiv na nekoga, tada se Procont upotrebljava prema preporuci lekara).

Skladištenje:

Čuvati na sobnoj temperaturi, na mestu zaštićenom od vlage i svetlosti, van domašaja dece.

Preporuka za proizvode i doziranje za dopunsko lečenje u onkologiji:

1 Revitasol: 1 kafena kašika tečnosti (3 ml) + 1 kapsula pre doručka
2 Revitasol: 2 kafene kašike tečnosti (6 ml) + 1 kapsula pre doručka, + 1 kapsula uveče
1 Ergeron: 1 kapsula pre spavanja
3 Ergeron: 1 kapsula u podne i 2 kapsule pre spavanjat