Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  1. Bevezetés

Az InnoInvest7 sro, (Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 929 01, Slovakia), mint az Origel cégcsoport tagja, valamint a www.origel.ch weboldal üzemeltetője, a a továbbiakban “ORIGEL”, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az ORIGEL adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a cég honlapján. Az ORIGEL fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
Az ORIGEL elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az ORIGEL a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az ORIGEL az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

  1. Origel.ch

2.1. A WWW.ORIGEL.CH SZERVER NAPLÓZÁSA

Az Origel.ch weboldal meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét. Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.
Az adatkezelés időtartama: két hét.

Adatfeldolgozók:
Név: Innoinvest7 sro.
Székhely: Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 929 01, Slovakia
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Az ORIGEL a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Az origel.ch weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltató segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők a következő címeken adnak részletes felvilágosítást:
Név: Google Analytics
Adatkezelési tájékoztatója elérhetősége: http://www.google.com/intl/hu/policies/

2.2. A WWW.ORIGEL.CH HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése, a webáruház üzemeltetése. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]

Adatfeldolgozók:
Név: Innoinvest7 sro.
Székhely: Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 929 01, Slovakia
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.
A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében.
A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

Egyes szolgáltató partnerek remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése, a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A remarketing célból történő szegmentált adatgyűjtés a GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti profilalkotásnak minősül.
A profilalkotás során alkalmazott logika: A weboldal látogatóinak interakciói alapján, hogy milyen termékeket néztek meg, helyeztek a kosárba vagy vásároltak meg profilalkotás történik. Ezek a profilok remarketing listákba kerülnek, melyeket hirdetések célzásához, ill. személyre szabásához használunk fel.
A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az érintettek tevékenysége alapján kialakított személyre szóló marketing üzenetek megjelenítése.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

2.3. WEBÁRUHÁZ REGISZTRÁCIÓ

Az origel.ch honlapon lehetőség nyílik online felhasználói fiók létrehozására. Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat, és regisztrációs profiljukkal vásárlásaikat nyomon tudják követni.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, e-mail cím, telefonszám, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, számlázási cím, szállítási cím.
Az adatkezelés időtartama:  a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év.

Adatfeldolgozók:
Név: Innoinvest7 sro.
Székhely: Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 929 01, Slovakia
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

2.4. WEBÁRUHÁZ VÁSÁRLÁS

Az origel.ch honlapon lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges.
Amennyiben regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja.
A kezelt személyes adatok típusa: név, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke).

Az adatkezelés időtartama:

  • a vásárlások adatai tekintetében 5 év.

Adattovábbítás:

  • bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a bankártyás fizetési szolgáltatást nyújtó cég felé
  • termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az adott szállítási cím alapján a kiszállítást végző cég felé
  • bárminemű vásárlás esetén a kiszállítási cím által meghatározott az adott desztinációban forgalmazási joggal rendelkező cég felé, mely minden esetben az ORIGEL cégcsoport tagja

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Adatfeldolgozók:
Név: Innoinvest7 sro.
Székhely: Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 929 01, Slovakia

Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása.

3. Aktuális törvények és GDPR kijelentés
1. Bevezetés
Ez az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza az aktuális törvényekre és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletére (GDPR) vonatkozó információkat, amelyekre az adatkezelési gyakorlatunk és adatvédelmi elveink épülnek. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót annak érdekében, hogy tájékozott legyen az adatainak kezelésével kapcsolatban.
2. Aktuális törvények
Az adatkezelés során kötelezettséget vállalunk arra, hogy minden releváns jogszabálynak megfelelően járunk el, és az adatvédelmi elvek és eljárások kialakításakor ezeket a törvényeket figyelembe vesszük.
3. GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) kijelentés
3.1. Az adatkezelés során tiszteletben tartjuk a GDPR előírásait, amelyek célja a személyes adatok védelme és az egyének magánéletének biztosítása.
3.2. Az adatkezelési tevékenységünket az alábbi alapelvek irányítják:
* Az adatok kezelése tisztességes és törvényes alapokon történik.
* Az adatokat csak meghatározott célra gyűjtjük és használjuk.
* Az adatok kezelése során a minimális adatmennyiséget és pontosságot biztosítjuk.
* Az adatok tárolása és megőrzése a biztonsági és adatvédelmi követelményeknek megfelelően történik.
* Az érintetteknek joguk van az adataikhoz hozzáférni, azok módosítását kérni vagy törölni, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseiket és panaszaikat benyújtani.
3.3. Az adatkezelési részletekről, beleértve az adatgyűjtés célját, az adatkezelés jogalapját, az adattovábbítás lehetőségeit és az érintettek jogait, részletes információkat talál a következő pontokban:
* Adatgyűjtés célja: Részletezzük, hogy milyen célból gyűjtjük az adatokat, például a szolgáltatás nyújtásához, ügyfélszolgálati kommunikációhoz vagy piackutatási célokra.
* Adatkezelés jogalapja: Kifejtjük, hogy az adatkezelés milyen jogalapokon alapul, például a szerződés teljesítése, az érintett hozzájárulása vagy jogi kötelezettség teljesítése.
* Adattovábbítás lehetőségei: Tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy az adatokat milyen esetekben és kiknek továbbíthatjuk, például harmadik feleknek vagy adatfeldolgozóknak, és milyen védelmi intézkedéseket teszünk a továbbítás során.
* Érintettek jogai: Felsoroljuk az érintettek jogait az adataikhoz, például a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez vagy adathordozhatósághoz, valamint a tiltakozáshoz és panasztételhez.