Pravila o privatnosti

OBAVEŠTENJE O UPRAVLJANJU PODACIMA

  1. Uvod

InnoInvest7 s.r.o., (Ribny trh 332/9, Dunajska Streda 929 01, Slovačka), kao član grupe kompanija Origel, kao i operater internet stranice vvv.origel.ch, u daljem tekstu „ORIGEL“, kao kontrolor podataka, potvrđuje da je obavezan ovim sadržajem pravnog obaveštenja.

Obavezuje se da obezbedi da sve upravljanje podacima u vezi sa njegovim aktivnostima ispunjava zahteve utvrđene ovim propisima i važećim nacionalnim i EU zakonodavstvom.
Smernice za zaštitu podataka koje proizilaze u vezi sa ORIGEL-ovim upravljanjem podacima su stalno dostupne na veb stranici kompanije. ORIGEL zadržava pravo da promeni ove informacije u bilo kom trenutku. Ukoliko imate pitanja u vezi sa ovom objavom, pišite nam i naš kolega će odgovoriti na vaše pitanje.
ORIGEL je posvećen zaštiti ličnih podataka svojih kupaca i partnera i smatra da je od najveće važnosti da se poštuje pravo svojih kupaca na samoopredeljenje informacija. ORIGEL tretira lične podatke poverljivo i preduzima sve bezbednosne, tehničke i organizacione mere koje garantuju bezbednost podataka.
ORIGEL opisuje svoje prakse upravljanja podacima u nastavku:

  1. Origel.ch

2.1. WWW.ORIGEL.CH EVIDENCIJA SERVERA

Kada posećujete veb lokaciju Origel.ch, veb server automatski beleži aktivnosti korisnika. Svrha upravljanja podacima: prilikom poseta veb-sajtu pružalac usluge evidentira podatke o posetiocima kako bi proverio rad servisa i sprečio zloupotrebe. Pravni osnov za upravljanje podacima: kontrolor podataka ima legitiman interes da identifikuje korisnike i spreči zloupotrebe [GDPR član 6 (1) st. (f)]. Vrsta ličnih podataka kojima se obrađuje: ID broj, datum, vreme, adresa posećene stranice.
Trajanje upravljanja podacima: dve nedelje.

Procesori podataka:
Naziv: Innoinvest7 s.r.o.
Sedište: Ribny trh 332/9, Dunajska Streda 929 01, Slovačka
Zadatak obrade podataka: obezbeđenje tehničkih uslova internet prodavnice

ORIGEL ne povezuje podatke generisane tokom analize datoteka evidencije sa drugim informacijama i ne pokušava da identifikuje korisnika.
Adresa posećenih stranica, kao i podaci o datumu i vremenu sami po sebi nisu pogodni za identifikaciju subjekta podataka, ali kada se kombinuju sa drugim podacima (npr. dati prilikom registracije) su pogodni za donošenje zaključaka o korisniku.

Upravljanje podacima vezanim za evidentiranje od strane eksternih dobavljača usluga:
IP adresa je niz brojeva pomoću kojih se mogu jasno identifikovati računari i mobilni uređaji korisnika koji pristupaju Internetu. IP adrese se čak mogu koristiti za lociranje posetioca koristeći dati računar geografski. Adresa posećenih stranica, kao i podaci o datumu i vremenu sami po sebi nisu pogodni za identifikaciju subjekta podataka, ali kada se kombinuju sa drugim podacima (npr. dati prilikom registracije) su pogodni za donošenje zaključaka o korisniku. Sadržaj koji može biti personalizovan za korisnika se servira na serveru spoljnog provajdera usluga.
Upravljanje podacima u svrhu veb revizije i evidentiranje podataka o posetiocima veb stranice od strane veb servera je upravljanje podacima uobičajeno na Internetu, pa ga korisnik prihvata korišćenjem Interneta i posećivanjem veb stranica. Dole navedeni kontrolori podataka mogu pružiti detaljne informacije o rukovanju podacima od strane servera spoljnih provajdera usluga.

Nezavisno merenje i revizija posećenosti i drugih podataka veb analitike sajta origel.ch podržava spoljni provajder usluga. Kontrolori podataka pružaju detaljne informacije o upravljanju mernim podacima na sledećim adresama:
Naziv: Google analitika
Dostupnost informacija o upravljanju podacima: http://vvv.google.com/intl/hu/policies/

2.2. UPRAVLJANJE KOLAČIĆIMA VEB SAJTA WWW.ORIGEL.CH

U cilju pružanja prilagođene usluge, provajder servisa čuva mali paket podataka na računaru korisnika, tzv. postavlja kolačić i čita ga tokom sledeće posete. Ako pretraživač vrati prethodno sačuvani kolačić, provajder usluge upravljanja kolačićima ima mogućnost da poveže trenutnu posetu korisnika sa prethodnim, ali samo u pogledu sopstvenog sadržaja.
Svrha upravljanja podacima: identifikacija i diferencijacija korisnika, identifikacija trenutne sesije korisnika, skladištenje podataka dobijenih tokom te sesije, sprečavanje gubitka podataka, identifikacija i praćenje korisnika, prikaz personalizovanih ponuda korišćenjem podataka snimljenih tokom poseta veb sajtu, rad internet prodavnica. Pravni osnov za upravljanje podacima: kontrolor podataka ima legitiman interes da identifikuje korisnike i spreči zloupotrebe [GDPR član 6 (1) st. tačka f)]

Procesori podataka:
Naziv: Innoinvest7 s.r.o.
Sedište: Ribny trh 332/9, Dunajska Streda 929 01, Slovačka
Zadatak obrade podataka: obezbeđenje tehničkih uslova internet prodavnice

Kolačić koji važi do kraja sesije ostaje na računaru samo dok se pretraživač ne zatvori. (trajni) kolačići sa tačnim rokom važenja čuvaju se na računaru sve dok se ne izbrišu, a najkasnije do isteka njihovog roka važenja.
Google, kao spoljni provajder usluga, takođe može da upravlja kolačićima kako bi postigao svoje ciljeve.
O Google-ovom upravljanju kolačićima dostupno je na http://vvv.google.com/intl/hu/policies/ informacije od kontrolora podataka.

Neki servisni partneri čuvaju mali paket podataka na računaru korisnika u svrhu ponovnog oglašavanja, prikazivanja personalizovanih reklama na sajtovima kojima upravljaju treće strane i identifikacije i praćenja korisnika. kolačići se postavljaju i čitaju tokom sledeće upotrebe interneta. Ako pregledač vrati prethodno sačuvani kolačić, provajder usluge upravljanja kolačićima ima mogućnost da poveže trenutnu posetu korisnika sa prethodnim, u vezi sa veb lokacijama koje koriste kolačiće od provajdera treće strane.

Prikupljanje segmentiranih podataka u svrhu ponovnog marketinga smatra se profilisanjem prema članu 4. tačka 4. GDPR-a.
Logika koja se koristi tokom profilisanja: Na osnovu interakcije posetilaca veb stranice, koji su proizvodi pregledani, stavljeni u korpu ili kupljeni, vrši se profilisanje. Ovi profili su uključeni u liste za ponovno oglašavanje, koje se koriste za ciljanje oglasa ili koristi se za personalizaciju.
Uticaj profilisanja na subjekta podataka: prikaz personalizovanih marketinških poruka na osnovu aktivnosti subjekata podataka.
Korisnik može obrisati kolačiće sa svog računara ili onemogućiti upotrebu kolačića u svom pretraživaču. Kolačićima se obično može upravljati u meniju Alatke/Podešavanja pretraživača u okviru menija Zaštita podataka/Istorija/Lična podešavanja pod nazivima kolačić, kolačić ili praćenje.

2.3. REGISTRACIJA VEB PRODAVNICE

Moguće je kreirati onlajn korisnički nalog na sajtu origel.ch. Naši redovni kupci treba da se registruju kako ne bi morali da unose svoje lične podatke pri svakoj kupovini, a da svoje kupovine mogu da prate putem registracionog profila.
Pravni osnov za upravljanje podacima: upravljanje podacima je neophodno za izvršenje ugovora [GDPR član 6 (1) st. tačka b)].
Vrsta ličnih podataka kojima se obrađuje: ime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona, adresa e-pošte i lozinka potrebna za prijavu, adresa za naplatu, adresa za dostavu.
Trajanje upravljanja podacima: četiri godine od poslednjeg prijavljivanja za podatke o profilu.

Procesori podataka:
Naziv: Innoinvest7 s.r.o.
Sedište: Ribny trh 332/9, Dunajska Streda 929 01, Slovačka
Zadatak obrade podataka: obezbeđenje tehničkih uslova internet prodavnice

2.4. KUPOVINA U VEB PRODAVNICI

Online kupovina je dostupna na veb lokaciji origel.ch. Moguće je kupiti kao gost ili kao registrovani korisnik.
Ukoliko je kupovina obavljena prijavljivanjem pomoću registracionog profila, online prodavnica preuzima lične podatke koji se odnose na kupovinu iz baze podataka registracije.
Pravni osnov za upravljanje podacima: upravljanje podacima je neophodno za izvršenje ugovora [GDPR član 6 (1) st. tačka b)], kao i podatke o kupovini (datum, vreme, kupljeni proizvod, vrednost kupovine), adresu za naplatu, adresu za dostavu, GDPR član 6 (1) st. tačka c).
Vrsta ličnih podataka kojima se obrađuje: ime, adresa za naplatu, adresa za dostavu, adresa e-pošte, broj telefona, adresa e-pošte i lozinka potrebni za prijavu, detalji pojedinačnih kupovina (datum, vreme, kupljeni proizvod, vrednost kupovine).

Trajanje upravljanja podacima:

  • 5 godina za podatke o kupovini.

Prenos podataka:

  • ako je izabran način plaćanja bankovnom karticom, ID platioca, iznos, datum i vreme transakcije kompaniji koja pruža uslugu plaćanja bankovnom karticom
  • u slučaju isporuke proizvoda, ime primaoca, adresa, vrednost porudžbine na osnovu date adrese za dostavu dostavljaču
  • u slučaju bilo kakve kupovine, kompaniji sa pravima distribucije na datoj destinaciji određenoj adresom isporuke, koja je u svakom slučaju članica ORIGEL grupe kompanija

Pravni osnov za prenos podataka: upravljanje podacima je neophodno za izvršenje ugovora [GDPR član 6 (1) st. tačka b)].

Procesori podataka:
Naziv: Innoinvest7 s.r.o.
Sedište: Ribny trh 332/9, Dunajska Streda 929 01, Slovačka

Zadatak obrade podataka: obezbeđenje tehničkih uslova internet prodavnice.

3. Važeći zakoni i izjava GDPR
1. Predstavljanje
Ovaj Informacioni list o upravljanju podacima sadrži informacije o važećim zakonima i Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) Evropske unije, kojima je upravljanje podacima zaštićeno. Molimo vas da pažljivo pročitate ove informacije kako biste bili informisani o postupanju sa vašim podacima.
2. Važeći zakoni
Prilikom upravljanja podacima, obavezujemo se da ćemo postupati u skladu sa svim relevantnim zakonima, a prilikom razvoja principa i procedura zaštite podataka, ove
3. GDPR (Opšta uredba o zaštiti podataka) izjava
3.1. Prilikom upravljanja podacima poštujemo odredbe GDPR-a koje imaju za cilj zaštitu ličnih podataka i osiguranje privatnosti pojedinaca.
3.2. Naše aktivnosti upravljanja podacima su vođene sledećim principima:
* Podacima se rukuje na poštenoj i pravnoj osnovi.
* Podaci se prikupljaju i koriste samo u određene svrhe.
* Prilikom rukovanja podacima obezbeđujemo minimalnu količinu podataka i tačnost.
* Podaci se čuvaju i čuvaju u skladu sa zahtevima bezbednosti i zaštite podataka.
* Subjekti podataka imaju pravo da pristupe svojim podacima, traže njihovu izmenu ili brisanje, kao i da podnesu svoja pitanja i žalbe u vezi sa upravljanjem podacima.
3.3. Detaljne informacije o detaljima upravljanja podacima, uključujući svrhu prikupljanja podataka, pravni osnov za upravljanje podacima, mogućnosti prenosa podataka i prava subjekata podataka
* Svrha prikupljanja podataka: Mi detaljno opisujemo svrhu za koju prikupljamo podatke, na primer za pružanje usluge, za komunikaciju sa korisničkom službom. opsesija
* Pravni osnov za upravljanje podacima: Objašnjavamo pravni osnov na kome se zasniva upravljanje podacima, na primer ispunjenje ugovora, saglasnost subjekta podataka ili ispunjenje zakonske obaveze
* Mogućnosti prenosa podataka: Obaveštavamo zainteresovane o slučajevima u kojima i kome se podaci mogu preneti, na primer trećim licima ili obrađivačima podataka, na Svetsko prvenstvo.
* Prava subjekata podataka: Navodimo prava subjekata podataka na njihove podatke, kao što su pristup, ispravljanje, brisanje ili prenosivost podataka, kao i primedbe i žalbe