Pravila o privatnosti

1. Uvod
Ori-Gel International AG (Untermueli Strasse 11, 6300, Zug, Švajcarska) („Origel“), obavezuje se da će se, kao kontrolor podataka, pridržavati sadržaja ovog pravnog obaveštenja.
Saglasni ste da će upravljanje podacima u vezi sa Vašom aktivnošću biti u skladu sa zahtevima navedenim u ovom dokumentu i važećim nacionalnim i EU zakonodavstvom.
Smernice za privatnost koje proizilaze iz upravljanja podacima Origela dostupne su na internet stranici kompanije u svakom trenutku. Origel zadržava pravo da promeni ove podatke u bilo kom trenutku.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim pravnim obaveštenjem, pišite nam i mi ćemo odgovoriti na Vaše pitanje.
Origel je potpuno posvećen zaštiti privatnosti svojih kupaca i partnera. Smatramo da je poštovanje prava kupaca na očuvanje privatnosti od najveće važnosti.
Origel će sa Vašim ličnim podacima postupati sa velikom pažnjom i preduzimaće sve bezbednosne, tehničke i organizacione mere koje garantuju bezbednost tih podataka.

Origel opisuje svoje postupke upravljanja podacima na sledeći način:

2. Origel.ch
2.1. Logovanje na server www.origel.ch
Kada posetite origel.ch, veb-server automatski registruje korisničku aktivnost.
Svrha upravljanja podacima: tokom posete veb-lokaciji vlasnik sajta evidentira podatke o posetiocima u cilju provere rada usluga i sprečavanja zloupotreba.
Pravni osnov za upravljanje podacima: Origel ima legitiman interes za prepoznavanje korisnika i sprečavanje zloupotreba [GDPR, član 6, 1. paragraf, tačka f].
Vrsta obrađenih ličnih podataka: identifikacioni broj, datum, vreme, adresa posećene stranice.
Trajanje upravljanja podacima: dve nedelje.

Obrada informacija:
Ime: Origel International AG.
Sedište: Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Švajcarska.
Zadatak obrade podataka: obezbeđivanje tehničkih uslova veb-prodavnice

Origel ne kombinuje podatke dobijene analizom datoteka dnevnika (log files) sa drugim informacijama niti pokušava da identifikuje korisnika

Same adrese posećenih stranica, kao i podaci o datumu i vremenu nisu dovoljni za identifikaciju subjekta, ali u kombinaciji sa drugim podacima (npr. ostavljenim tokom registracije) mogu se koristiti za donošenje zaključaka o korisniku.

Upravljanje podacima logovanja treće strane: IP adresa je niz brojeva koji jedinstveno identifikuju računare i mobilne uređaje na internetu.
IP adrese se mogu koristiti za pronalaženje posetioca pomoću određenog računara, geografski. Same adrese posećenih stranica, kao i podaci o datumu i vremenu nisu dovoljni za identifikaciju subjekta, ali u kombinaciji sa drugim podacima (npr. ostavljenim tokom registracije) mogu se koristiti za donošenje zaključaka o korisniku.
Sadržaj koji može biti personalizovan korisniku pruža server spoljnog provajdera usluge. Upravljanje podacima za potrebe veb-analize i podaci snimljeni veb-serverom za potrebe upravljanja podacima o posetiocima veb-lokacija su uobičajene prakse upravljanja podacima na internetu, pa ih korisnik prihvata koristeći internet i posećujući veb-stranice.
Dole navedeni kontrolor podataka može pružiti detaljne informacije o upravljanju podacima od strane spoljnog servera dobavljača usluga. Nezavisno merenje i analizu podataka o posećenosti i drugih podataka o veb-analitici na veb stranici origel.ch pruža spoljni dobavljač usluga. Kontrolor podataka pruža detaljne informacije o rukovanju mernim podacima na sledećim adresama:

Naziv: Google Analitics.
Obaveštenje o privatnosti dostupno je na: http://www.google.com/intl/en/policies/

2.2. Upravljanje kolačićima na sajtu WWW.ORIGEL.CH
Pružalac usluga na računaru korisnika ostavlja mali tekstualni fajl, takozvani „kolačić“, namenjen personalizovanju usluge, radi kasnijeg čitanja. Ako internet pregledač vrati prethodno sačuvani kolačić, provajder servisa za upravljanje kolačićima može povezati trenutnu posetu korisnika sa prethodnim kolačićem, ali samo unutar sopstvenog sadržaja.

Svrha upravljanja podacima: identifikacija korisnika, razlikovanje korisnika, identifikacija trenutne sesije korisnika i čuvanje podataka dobijenih tokom te sesije, sprečavanje gubitka podataka, identifikacija i praćenje korisnika, prikazivanje personalizovanih ponuda pomoću podataka snimljenih tokom poseta veb-stranici, rad na veb-prodavnici.
Pravni osnov za upravljanje podacima: Kontrolor podataka ima legitiman interes za prepoznavanje korisnika i sprečavanje zloupotrebe [Član 6 (1) GDPR] (f)]

Obrada informacija:
Ime: Origel International AG.
Sedište: Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Švajcarska.
Zadatak obrade podataka: obezbeđivanje tehničkih uslova veb-prodavnice

Kolačići koji su validni do kraja sesije ostaju na Vašem računaru dok ne zatvorite internet pregledač. Kolačići sa tačnim datumom isteka čuvaju se na računaru dok se ne obrišu, a najkasnije do datuma isteka. Google, kao spoljni dobavljač usluga, takođe može upravljati kolačićima kako bi Vam pomogao da postignete svoje ciljeve.
Informacije o načinu na koji Google upravlja kolačićima dostupne su na http://www.google.com/policies/
Neki servisni partneri ostavljaju mali paket podataka („kolačić“), na računar korisnika radi ponovnog marketinga, tj. prikazivanje personalizovanih oglasa na veb-lokaciji treće strane, te njihovo kasnije čitanje na internetu.
Ako pregledač vrati prethodno sačuvani kolačić, provajder servisa za upravljanje kolačićima može povezati trenutnu posetu korisnika sa prethodnim kolačićem za veb-lokacije koje koriste kolačić treće strane.
Prikupljanje segmentiranih podataka za potrebe ponovnog marketinga smatra se profilisanjem u skladu sa članom 4 GDPR-a. Logika koja se koristi u profilisanju: na osnovu interakcije posetilaca veb-stranice sa proizvodima koji su pregledali, dodali u korpu ili kupili, odvija se profilisanje. Ovi profili su uključeni u liste za remarketing koji se koriste za ciljanje i personalizaciju oglasa.

Uticaj profilisanja na zainteresovane strane: prikaz personalizovanih marketinških poruka na osnovu aktivnosti učesnika..
Korisnik može izbrisati kolačić sa svog računara ili onemogućiti upotrebu kolačića u svom pretraživaču. Obično se kolačićima upravlja u meniju alati/podešavanja pregledača ili u meniju privatnost/istorija/prilagođena podešavanja, pod nazivom “kolačići” ili “praćenje”.

2.3. Registracija veb-stranice
Veb-lokacija origel.ch omogućava Vam da kreirate nalog korisnika na mreži. Redovni kupci trebalo bi da se registruju i na taj način izbegnu unošenje ličnih podataka prilikom svake kupovine. Registracija omogućava i lakšu kupovinu, pomoću sopstvenog profila.
Pravni osnov za obradu podataka: obrada podataka je neophodna za izvršenje ugovora [član 6 (1) GDPR (b)]. Vrsta ličnih podataka koje obrađujemo: ime, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj, e-pošta i lozinka za prijavu, adresa za naplatu, adresa za dostavu.
Trajanje upravljanja podacima: 4 godine od poslednjeg prijavljivanja na sistem

Obrada informacija:
Ime: Origel International AG.
Sedište: Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Švajcarska.
Zadatak obrade podataka: obezbeđivanje tehničkih uslova veb-prodavnice

2.4. Kupovina u veb-prodavnici
Na adresi origel.ch možete kupovati onlajn. Moguće je kupovati kao gost i kao registrovani korisnik. Ako je kupovina izvršena prijavom pomoću registrovanog profila, lični podaci koji se odnose na kupovinu biće preuzeti iz registracione baze podataka.
Pravni osnov za obradu podataka: Obrada podataka je neophodna za izvršenje ugovora [član 6 (1) GDPR (b)], kao i detalje kupovine (datum, vreme, kupljeni proizvod, cena kupovine), adresa za naplatu, informacije o adresi za dostavu [član 6 (1) GDPR. (c)].
Vrsta ličnih podataka kojima upravljate: ime, adresa za naplatu, adresa za dostavu, adresa e-pošte, telefonski broj, e-pošta za prijavu i lozinka, detalji svake kupovine (datum, vreme, kupljeni proizvod, vrednost kupovine).

Trajanje upravljanja podacima:

● informacije o kupovini se čuvaju 5 godina

Prenos podataka:

● prilikom plaćanja kreditnom karticom, ID platioca, iznos transakcije, datum i vreme se šalju sistemu za posredovanje Paylike (P.O. Pedersensvej 14, Arhus, Danska)
● kada koristite PayPal kao način plaćanja, ime, iznos, datum i vreme plaćanja kupca se šalju sistemu finansijskog posrednika PayPal-a (PayPal Europe S.a r.l. & Cie, S.C.A. 5. sprat 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg)
● u slučaju isporuke robe, ime, adresu i vrednost narudžbine primaoca će dobiti Magyar Posta Zrt. (1138 Budimpešta, Dunavirag u. 2-6).

Pravni osnov za prenos: Obrada podataka je neophodna za izvršenje ugovora [član 6 (1) GDPR] (b)].

Obrada informacija:
Ime: Origel International AG.
Sedište: Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Švajcarska.
Zadatak obrade podataka: obezbeđivanje tehničkih uslova veb-prodavnice