Opšti Ugovorni Uslovi

OPŠTI UGOVORNI USLOVI

Svi ovi opšti uslovi (u daljem tekstu: Opšti uslovi)
vvv.origel.ch
važe za proizvode koji su dostupni i dostupni za kupovinu na veb stranici (u daljem tekstu Vebshop). Tehničke informacije potrebne za korišćenje Vebshop-a, a koje nisu sadržane u ovim Opštim uslovima, obezbeđuju se drugim informacijama dostupnim na veb stranici.

Korišćenjem Veb prodavnice ili registracijom, vi, kao kupac (u daljem tekstu: Kupac), prihvatate i priznajete kao obavezujuće odredbe sadržane u ovim Opštim uslovima, potvrđujete i prihvatate sledeće.

 1. Podaci ugovornog partnera:

u Ukrajini
Područje distribucije: zemlja Ukrajina
Naziv kompanije: Origel Ukraine Tov.
Registrovana kancelarija: B. Khmelnitskoho Street 163, 90202 Berehove, Ukrajina
Poreski broj: 41031260

(EUR) Broj računa:
IBAN: UA 7130 5299 0262 0164 0095 2516 558
SVIFT/BIC: AD CB PRIVATNA BANKA

Dostupnost korisničke službe veb prodavnice
e-mail: support@origel.ch

u Srbiji
Područje distribucije: Srbija
Naziv kompanije: Origel Technologi Doo.
Sedište: Boja Andraša 3. 24430 Ada, Srbija
Matični broj preduzeća: BD 1684/2017
Broj registra: 21255653
Poreski broj: 109857540

(EUR) Broj računa:
IBAN: SK91 7500 0000 0040 2859 3678
SVIFT/BIC: CEKOSKBKSKSKSKS

Dostupnost korisničke službe veb prodavnice
e-mail: support@origel.ch

u Kazahstanu
Područje distribucije: Kazahstan, Rusija, Uzbekistan
Naziv kompanije: Origel Kazahstan LLP
Sedište: 050046, Kazahstan, Almati, ulica Egizbajev 13, kancelarija 66
BIN 170840000359

(EUR) Broj računa:
IBAN: KZT KZ216010131000127608
SVIFT/BIC: HSBKKZKKS

Dostupnost korisničke službe veb prodavnice
e-mail: support@origel.ch

na teritoriji Evropske unije
Područje distribucije: Sve zemlje članice Evropske unije
Naziv preduzeća: InnoInvest7 s.r.o.
Sedište: Ribny trh 332/9, Dunajska Streda 929 01, Slovačka
Matični broj preduzeća: 35186 / T
Poreski broj: 47 475 200

(EUR) Broj računa:
IBAN: SK91 7500 0000 0040 2859 3678
SVIFT/BIC: CEKOSKBKSKSKSKS

Dostupnost korisničke službe veb prodavnice
e-mail: support@origel.ch

Prilikom korišćenja veb stranice vvv.origel.ch, Kupac stupa u ugovorni odnos sa kompanijom koja naručuje proizvod za teritoriju zemlje , odnosno po kom preduzeću je nadležno područje distribucije

Adresa isporuke koju je Kupac dao prilikom naručivanja jasno definiše nadležnu kompaniju na osnovu područja distribucije i Kupac nije slobodan da je menja.

Ugovorni partneri zajedno čine grupu kompanija ORIGEL, u daljem tekstu „ORIGEL grupa kompanija“.

 1. Zaključivanje ugovora

O bitnim karakteristikama proizvoda ili usluge koju želi da naruči, o ukupnom iznosu kupoprodajne cene plus porez, kao i o ceni, trajanju i drugim uslovima isporuke Kupac se može informisati klikom na naziv proizvoda. ili sliku koja prikazuje proizvod. Kupac može staviti proizvod u svoju virtuelnu korpu klikom na znak “Dodaj u korpu” ili na ikonu korpe.

Kada stavite proizvod u svoju korpu, pojaviće se prozor sa informacijama koji obaveštava Kupca da je proizvod stavljen u vašu virtuelnu korpu. Na ovom interfejsu, Kupac može da odabere da nastavi sa pregledanjem Veb prodavnice („Nastavi sa kupovinom“) ili da završi sa pregledanjem i započne proces porudžbine klikom na dugme „Korpa/Plaćanje“. Ukoliko je Kupac izabrao drugu opciju, biće prikazan sadržaj korpe, gde može da proveri sadržaj svoje korpe (oznaka izabranog proizvoda, broj komada; komad/bruto nabavna cena; bruto nabavna cena koju plaća , fotografija proizvoda itd.).

Na stranici sa detaljima o korpi, Kupac može da izmeni porudžbinu i izbriše artikal iz korpe. Ukoliko Kupac pronađe sve u redu, može započeti porudžbinu klikom na „Plaćanje“ i prijaviti se na svoj nalog, ili kupiti bez registracije unosom traženih podataka.
Registracija nije uslov za kupovinu.

Ukoliko ste uneli sve potrebne lične podatke u nalog prijavljenog Kupca, morate da navedete podatke za isporuku, ukoliko ste naveli da se adresa za obračun razlikuje od adrese za dostavu, morate da navedete i te podatke.

Nakon unosa podataka o isporuci, Kupac mora izabrati željeni način plaćanja od dostupnih opcija, a zatim kliknuti na dugme „Pošalji porudžbinu“ da finalizuje porudžbinu i pošalje je grupi kompanija ORIGEL.

 1. Obavezujuća ponuda, potvrda, sklapanje ugovora

Nakon što Kupac pošalje svoju porudžbinu, grupa kompanija ORIGEL će to potvrditi Kupcu automatskim e-mailom najkasnije u roku od 24 sata, čime automatski e-mail potvrđuje da je grupa kompanija ORIGEL primila narudžbu koju je poslao Kupac.

Automatska e-pošta će takođe sadržati detalje vaše porudžbine. Ovaj automatski e-mail znači prihvatanje porudžbine Kupca. Nalog se smatra ugovorom zaključenim elektronskim putem.

 1. Skladištenje podataka o porudžbini, sadržaja digitalnih podataka

Podatke o porudžbini čuva grupa kompanija ORIGEL. Nakon što dostavite svoju e-mail adresu ORIGEL grupi, ona će vam biti poslata u e-poruci za potvrdu porudžbine navedenoj u tački 3, koju možete odštampati ako je potrebno.

Veb sajt grupe kompanija ORIGEL (vvv.origel.ch) može da se pokreće u svim softverskim okruženjima i operativnim sistemima u kojima je html- može se prikazati veb lokacija zasnovana na. Grupa kompanija ORIGEL ne preuzima nikakvu odgovornost za softverske greške koje mogu nastati iz bilo kog razloga tokom rada veb stranice. U slučaju greške, grupa kompanija ORIGEL traži od svojih kupaca da obaveste ORIGEL grupu kompanija putem e-mail adrese support@origel.ch kako bi se greška u što kraćem roku otklonila i preduzele potrebne mere.

 1. Pravo na povlačenje

Pravo na odustanak se odnosi i odnosi se na fizička lica kao Kupce (potrošače), koji kupuju, naručuju, primaju, koriste, koriste robu, kao i na primaoce komercijalnih komunikacija i ponuda u vezi sa robom.

Gore navedeni Kupac ima pravo u slučaju ugovora o prodaji proizvoda
a./ na proizvod
b./ pri kupovini i prodaji više proizvoda, ako je svaki proizvod isporučen u različito vreme, poslednji isporučeni proizvod
odustati od ugovora bez razloga u roku od 8 (osam) dana od dana prihvatanja od strane Kupca ili treće strane (osim prevoznika) koju on naznači (u daljem tekstu: „Period za odustajanje“).
Kupac ima pravo da iskoristi svoje pravo na odustajanje u periodu od dana zaključenja ugovora do dana prijema proizvoda.

Ukoliko Kupac želi da iskoristi svoje pravo na odustanak, mora poslati jasnu izjavu o svojoj nameri da odustane (putem pisma poslatog elektronskim putem) grupi kompanija ORIGEL tokom perioda za povlačenje, na sledeću e-mail adresu.

suppport@origel.ch

Izjava o povlačenju dostupna je elektronskim putem na sledećoj lokaciji.

PREUZMI >>>

Ukoliko Kupac ne pošalje svoju izjavu o otkazu u navedenom roku, na način koji se nesumnjivo može proveriti, smatra se da Kupac nije ispunio uslove neophodne za ostvarivanje prava na odustanak, pa je ugovor neće biti raskinut, a njegov ugovor će ostati na snazi. U slučaju pismenog otkaza, smatraće se potvrđenim u roku ako Kupac svoju izjavu o tome pošalje u Otkaznom periodu (čak i 8. kalendarskog dana) grupi kompanija ORIGEL.

Troškove vraćanja proizvoda snosi Kupac, ORIGEL Grupa neće nadoknaditi Kupcu.

Ako Kupac odustane od ugovora zaključenog van poslovnih prostorija ili između onih koji su odsutni, ORIGEL grupa će odmah, ali najkasnije četrnaest dana nakon saznanja za odustanak, refundirati ceo iznos koji je Klijent platio kao kompenzaciju, uključujući troškovi nastali u vezi sa izvođenjem. Troškovi nastali u vezi sa predstavom uključuju i naknadu za dostavu. U slučaju odustajanja, potrošač je dužan da organizuje povraćaj proizvoda, pa je i sam odgovoran za pakovanje i naknadu za dostavu za vraćanje proizvoda.

Povratne adrese proizvoda su sledeće, iz različitih oblasti distribucije:

Sa teritorije Ukrajine:B. Ulica Hmelnickoho 163, 90202 Berehov, Ukrajina

Sa teritorije Srbije:Boja Andras utca 3. 24430 Ada, Srbija

Sa teritorija Kazahstana, Rusije, Uzbekistana: 050046, Kazahstan, Almati, ulica Egizbajev 13, kancelarija 66

Sa teritorije Evropske unije: Akacos ut 2., 8626 Teleki, Mađarska (poslovna adresa partnera kome je povereno pakovanje, koja se razlikuje od adrese kompanije koja izdaje račun)

Ukoliko Kupac odustane od ugovora, grupa preduzeća ORIGEL će odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od prijema vraćenog proizvoda, refundirati pun iznos proizvoda koji je Kupac platio kao kompenzaciju, ako Proizvod na koji se odnosi otkazivanje stiže u ORIGEL u originalnom, neoštećenom, neotvorenom pakovanju.

Proizvodi u neoriginalnom pakovanju koji su otvoreni ne mogu se vratiti iz zdravstvenih i higijenskih razloga!

ORIGEL grupa ima pravo da zadrži kupovnu cenu proizvoda dok se proizvod ne vrati. U slučaju plaćanja bankovnom karticom ili avansnom uplatom, ORIGEL grupa preduzeća će uvek preneti iznos nazad na bankovni račun naveden od strane Klijenta u trenutku plaćanja.

Kupac mora priložiti otpremnicu uz proizvod koji treba vratiti i, ako je moguće, navesti razlog vraćanja. Navođenje razloga za povraćaj, odnosno opravdanje prava na odustanak, nije obavezno, pa ako Kupac ne navede razlog za povraćaj, to ne znači gubitak prava na odustanak ili umanjenje sva srodna prava iz ovog razloga.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja novca kupcu koji je prethodno u celini ili delimično platio karticom, bez obzira na razlog vraćanja, grupa kompanija ORIGEL je u obavezi da izvrši povraćaj sredstava isključivo putem VISA, EC / MC i Maestro načini plaćanja, što znači da banka vraća iznos novca na račun korisnika na zahtev prodavca.

Ukoliko Kupac ima bilo kakva pitanja u vezi sa pravom na odustajanje, može se obratiti korisničkoj službi grupe kompanija ORIGEL na sledeću e-mail adresu – Email: support@origel.ch

 

 1. Troškovi slanja i dostave

Lista mogućih destinacija i zemalja za isporuku dostupna je na sajtu prilikom odabira adresa za dostavu po zemlji.
Naručeni proizvodi se pakuju u prostorijama preduzeća snabdevača u datoj zemlji, ili u prostorijama partnerske kompanije ugovorene za pakovanje.
Sledeća tabela u prilogu sadrži kompanije partnera za isporuku po zemlji odredišta, troškove isporuke za standardnu isporuku i isporuku pouzećem (u slučaju zemalja u kojima za isporuku nije prikazan iznos pouzećem, isporuka pouzećem nije moguća), procenjeno opšte vreme isporuke (koje je od porudžbine koja se izračunava i takođe uključuje vreme pakovanja.)

Naknade za slanje za svaku zemlju su navedene u jedinstvenoj ceni u EUR.

 

Zemlja odredišta Izvozna partnerska kompanija Naknada za slanje (EUR) Naknada za isporuku COD-a (EUR) Vreme isporuke (dan)
Austrija DPD 7 12 5
Belgija Pošta Belgije 10 7
Bugarska BG Speedi 8 8 5
Hrvatska HR Overseas Ekpress 6 6 5
Češka Republika Zasilkovna 5.5 5.5 5
Danska DK DAO HD 11 8
Estonija EE Omniva 11 17 8
Finska Fl POST NORD 23 8
Francuska FR Colis Prive 10 6
Nemačka ALI HD 8 17 5
Grčka GR Geniki Takidromiki 6 6 5
Mađarska HD 8 8 3
Irska IE Fastvai Couriers 11 7
Izrael IL FedEkPrioriti 39 10
Italija IT Bartolini 10 12 5
Kazahstan Kazpost 3 3 3
Letonija LV Omniva 11 17 8
Litvanija LT Omniva 11 17 8
Luksemburg Post Luksemburg 13 7
Holandija NL DHL 10 7
Poljska PL HD 5.5 5.5 5
Portugal PT MRV 10 15 8
Rumunija RO HD 6 6 5
Rusija Kazpost 18 18 8
Srbija Pošta Srbije 4 4 3
Slovačka Paket domov 5.5 5.5 5
Slovenija SL Post, ili Sl DPD 6 6 5
Španija ES MRV 10 15 8
Švedska SE Post NORD 19 8
Švajcarska i Lihtenštajn CH LI prioritet pošte 15 5
Turska TR FedEk prioritet 35 10
Ukrajina Nova Pošta 1.6 1.6 3
Ujedinjeni Arapski Emirati UAE Aramek HD 25 10
Ujedinjeno Kraljevstvo GB Roial Mail 48 H 11 7
SAD Fedek 35 10

U svim slučajevima, naručeni proizvodi se isporučuju u paketu ili poštom, u zavisnosti od broja artikala u porudžbini.
Naknada za isporuku proizvoda je nezavisna od količine naručenih artikala i jedinstvena je naknada unutar date zemlje.
Po prijemu proizvoda od kurira od strane Kupca ili trećeg lica koje je ovlastio Kupac, ili potpisivanjem dokumenta kojim se potvrđuje prijem, Kupac prihvata proizvod. Ukoliko Kupac primeti oštećenje na proizvodu ili pakovanju prilikom isporuke, mora da zatraži od kurira da evidentira oštećenje. Ukoliko je pakovanje ili proizvod vidljivo oštećen pri prijemu, a oštećenje je nastalo pre prijema robe, ORIGEL grupa preduzeća obezbeđuje besplatan povraćaj proizvoda.

 1. Zadržavanje vlasništva

Proizvod ostaje vlasništvo grupe kompanija ORIGEL sve dok se kupoprodajna cena ne plati u celosti.
Ukoliko iz bilo kog razloga proizvod dođe u posed Kupca pre pune isplate kupoprodajne cene, on je odgovoran ORIGEL grupi za svu štetu za koju niko ne može biti dužan da nadoknadi.

 

 1. Cene, plaćanje, troškovi plaćanja, rok plaćanja

Cene navedene pored proizvoda u onlajn prodavnici su u EUR valuti i uključuju zakonski PDV, koji uključuje i troškove slanja, koji nisu uključeni u cenu proizvoda, odnosno ovaj trošak je trošak koji nastaje pored cene proizvoda . Cena je cena naznačena u trenutku porudžbine.

Plaćanje proizvoda se može izvršiti po izboru Kupca na osnovu nekoliko rešenja plaćanja, kao što su bankovni transfer, bankovna kartica (onlajn plaćanje) ili pouzećem.

Referenca za prosleđivanje:
Nakon slanja porudžbine, Kupac će dobiti e-mail sa potvrdom sa detaljima porudžbine u valuti zemlje odredišta.
U slučaju avansnog plaćanja, Kupac može izabrati u kojoj od valuta na fakturi želi da plati.
U slučaju bankovnog transfera unapred, Kupac mora uneti broj porudžbine u odeljku za obaveštenja.
U slučaju bankovnog transfera, ukupne troškove bankovnih transakcija iznad kupoprodajne cene proizvoda snosi Kupac. Troškovi bankovnih transakcija zavise od rasporeda naknada finansijske institucije koja vrši transfer, raspitajte se o tačnoj naknadi u finansijskoj instituciji koja pokreće transakciju.

Ukoliko se iznos bankovnog transfera kupca i kupoprodajna cena narudžbe razlikuju, korisnička služba grupe kompanija ORIGEL će pokušati da kontaktira kupca u roku od 5 radnih dana nakon prijema novca, na osnovu identifikatora narudžbe. Ako grupa kompanija ORIGEL nije u mogućnosti da dođe do Kupca i razgovara o razlici u vrednosti, grupa kompanija ORIGEL će vratiti ceo iznos narudžbine na broj računa koji je inicirao prenos Kupcu.

Ukoliko Kupac nije naveo identifikator porudžbine u koloni obaveštenja, a korisnička služba grupe kompanija ORIGEL ne može da identifikuje porudžbinu, grupa kompanija ORIGEL će vratiti ceo iznos porudžbine na broj računa koji je inicirao prenos. .
U svim slučajevima, punu cenu finansijskih transfera Kupcu snosi Kupac, tako da grupa kompanija ORIGEL može Kupcu vratiti cenu umanjenu za naknadu za bankovni transfer.
U slučaju avansne uplate, iznos dospele kupoprodajne cene i eventualno povezanih troškova (isporuka) moraju biti prebačeni na broj računa koji je naveden nakon odabira vrste plaćanja bankovnim transferom.

Onlajn plaćanje karticom:
U svim slučajevima, grupa kompanija ORIGEL plaća troškove onlajn plaćanja i njegovu punu naknadu kompaniji koja se bavi rešavanjem kartičnog plaćanja.

Naši partneri koji pružaju rešenje za onlajn plaćanje karticama:
Ukrajina: Liipai
Srbija: Banca Intesa
Kazahstan: Kazpost
Evropska unija: CSOB banka

Prilikom unosa podataka o platnim karticama, poverljive informacije se prenose javnom mrežom u zaštićenom (šifrovanom) obliku, korišćenjem SSL protokola i PKI sistema, jer je ovo trenutno najsavremenija kriptografska tehnologija. Prilikom kupovine, zaštitu podataka garantuju partnerske kompanije koje pružaju onlajn plaćanje (npr. u slučaju Srbije, procesor plaćanja Banca Intesa ad Beograd garantuje ceo proces plaćanja na sajtu banke). Informacije o kartici koja se koristi za plaćanje nikada nisu dostupne u našem sistemu.

Plaćanje pouzećem:
U zavisnosti od odredišta porudžbine, moguće je platiti pouzećem i izabrati način isporuke.
Plaćanje pouzećem obezbeđuje partner za isporuku u zemlji odredišta, tako da je moguće samo u valuti koja važi u toj zemlji.
U slučaju svih rešenja za plaćanje, vaša faktura će biti poslata elektronskim putem na adresu e-pošte navedenu u trenutku plaćanja.

 1. Kontakt

U slučaju bilo kakvih pitanja ili pritužbi, ORIGEL je dostupan Kupcima na sledećoj mejl adresi:
E-pošta: support@origel.ch

 1. Opcija pravnog sprovođenja – Postupanje sa žalbom

Kupac može poslati primedbe kupaca/potrošača u vezi sa proizvodom ili aktivnostima grupe kompanija ORIGEL u obliku elektronske pošte grupi kompanija ORIGEL na adresu support@origel.ch.

Grupa kompanija ORIGEL će odgovoriti na primljenu reklamaciju u pisanom obliku u roku od 15 dana.

Ukoliko je žalba odbijena, ORIGEL će obavestiti Kupca o razlogu odbijanja, kao io tome za koji organ ili telo za pomirenje Kupac može pokrenuti postupak, u zavisnosti od prirode žalbe.

 1. Privatnost

Našim propisima o zaštiti podataka možete pristupiti otvaranjem sledećeg linka:

Veza za privatnost:

 1. Jednostrana izmena Opštih uslova i odredbi

Grupa kompanija ORIGEL ima pravo da jednostrano izmeni ove Opšte uslove u bilo kom trenutku. Izmenjene odredbe primenjuju se na naloge izdate nakon stupanja na snagu

Našim propisima o zaštiti podataka možete pristupiti otvaranjem sledećeg linka:

Veza za privatnost:

 1. Politika pritužbi

Politika pritužbi
1. Predstavljanje
Ova politika za žalbe/pritužbe je razvijena za korišćenje www.origel.ch kojom upravlja grupa kompanija ORIGEL. Ovom politikom definisan je postupak postupanja po reklamacijama i reklamacijama, kao i prava i obaveze korisnika.
2. Podnošenje zahteva i reklamacija
2.1. Korisnici imaju pravo da podnesu reklamacije ili reklamacije grupi kompanija ORIGEL na sledeće kontakt podatke:
* E-pošta: support@origel.ch
* Poštanska adresa: B. Khmelnitskoho Street 163, 90202 Berehove, Ukrajina
2.2. Zahtevi i pritužbe moraju biti podneti u pisanoj formi sa potrebnim detaljima ako je moguće.
3. Postupanje sa pritužbama i žalbama
3.1. Grupa kompanija ORIGEL uvek nastoji da brzo i efikasno reši reklamacije i reklamacije.
3.2. Grupa ORIGEL obrađuje reklamacije i reklamacije koje podnose korisnici koristeći sledeću proceduru:
* Zabeležite zahtev ili žalbu u sistemu.
* Temeljno ispitivanje i procena zahteva ili pritužbe.
* Kontaktiranje korisnika o detaljima reklamacije ili reklamacije io daljim radnjama.
* Postupanje po žalbi ili pritužbi uz odgovarajuće mere, uključujući popravku, zamenu ili povraćaj novca u skladu sa zakonom.
3.3. U svim slučajevima ORIGEL grupa nastoji da obezbedi rešavanje zahteva i reklamacija na najboljem mogućem nivou i postupa u skladu sa zakonskim propisima.
4. Prava i obaveze korisnika
4.1. Korisnici imaju pravo da podnesu reklamaciju ili reklamaciju ukoliko su nezadovoljni uslugom ili kvalitetom proizvoda koje pruža grupa kompanija ORIGEL. Zahtev ili reklamaciju možete podneti na kontakte koje je odredila grupa kompanija ORIGEL, a koji se nalaze na www.origel.ch.
4.2. Prilikom podnošenja reklamacije ili reklamacije, korisnici moraju detaljno opisati problem i uključiti datum kupovine i detalje proizvoda ili usluge.
4.3. ORIGEL grupa se obavezuje da će pristigle reklamacije ili reklamacije postupati blagovremeno i pažljivo i učiniti sve što je u njenoj moći da pronađe odgovarajuće rešenje za nastali problem.
4.4. Korisnici prihvataju i razumeju da obrada reklamacije ili žalbe može potrajati, a grupa kompanija ORIGEL može zatražiti dodatne informacije ili saradnju u cilju rešavanja problema.
4.5. Korisnici se obavezuju da će sarađivati tokom rešavanja reklamacija i, ako je moguće, sarađivati u pružanju informacija ili dokumenata koje zahteva grupa kompanija ORIGEL.
4.6. Grupa kompanija ORIGEL donosi odluke u vezi sa rešavanjem prigovora ili prigovora po sopstvenoj proceni i obaveštava korisnike o usvojenim merama ili zatvaranju problema.
4.7. Ukoliko korisnik nije zadovoljan postupanjem po pritužbi ili pritužbi ili rezultatom, ima mogućnost korišćenja drugih pravnih lekova predviđenih važećim zakonima.

 1. Jednostrana izmena Opštih uslova i odredbi

Grupa kompanija ORIGEL ima pravo da jednostrano izmeni ove Opšte uslove u bilo kom trenutku. Izmenjene odredbe primenjuju se na naloge izdate nakon stupanja na snagu.
ORIGEL grupa zadržava pravo da izvrši bilo kakve izmene ili ispravke u Veb prodavnici u bilo kom trenutku, bez prethodnog upozorenja, i da premesti Veb prodavnicu na drugo ime domena.
Stupanjem na snagu ovih Opštih uslova:
1. oktobar 2022.
koji važi do povlačenja.