Uslovi

 Informacije:

Ovi Opšti uslovi i odredbe  su uslovi ORI-GEL International AG i  odnose se na sve predmete koji su dostupni za kupovinu na www.origel.ch („veb-prodavnica“). Tehničke informacije potrebne za korišćenje veb-prodavnice,   koje nisu obuhvaćene ovim uslovima i odredbama, mogu se pronaći na veb stranici.

Korišćenjem ili registracijom u veb-prodavnici, Vi („kupac“) ste saglasni  da ćete se pridržavati  ovih Opštih uslova i odredaba  i da se slažete sa sledećim:

 

 1. Detalji o ugovornom partneru:

U Ukraini

Distributivno područje: Ukraina

Ime: Origel Ukraine Tov.

Sedište: 163. B. Khmelnytskoho street, Berehove 90202, Ukraine.

Poreski broj:

Matični broj:

IBAN: UA 5430 5299 0000 0260 0301 3601 537

SWIFT / BIC: JSC CB PRIVATBANK

Korisnička podrška u veb-prodavnici:  support@origel.ch

U Srbiji

Distributivno područje: Srbija

Ime: Origel Technology doo
Sedište: Boje Andraš 3, 24430 Ada, Srbija
Delatnost: Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda 1089
Registracioni broj: BD 1684/2017
MB: 21255653
Poreski identifikacioni broj (PIB): 109857540

IBAN: RS 35330007010011495839
SWIFT / BIC: MEBARS22

Korisnička podrška u veb-prodavnici:  support@origel.ch

U Kazakhstanu

Distributivno područje: Kazakhstan

Ime: Origel Kazahstan Too

Sedište: 305/1 Office, 1. Building, 16 Kabdolova street, Almaty 050062, Kazakhstan

Registracioni broj:

Poreski identifikacioni broj (PIB):

IBAN:KZT: KZ216010131000127608

EUR: KZ936010131000127670

SWIFT/BIC: HSBKKZKX

Korisnička podrška u veb-prodavnici:  support@origel.ch

U EU

Distributivno područje: Evropska Unija

Ime: Innoinvest 7 s.r.o

Sedište: 332/9 Rybný street 332/9, Dunajská Streda 929 01, Slovakia

Registracioni broj: 35186 / T

Poreski identifikacioni broj: 47 475 200

IBAN: SK91 7500 0000 0040 2859 3678

SWIFT/BIC: CEKOSKBXXXX

Korisnička podrška u veb-prodavnici:  support@origel.ch

 

Kada koristi veb stranicu vvv.origel.ch, Kupac stupa u ugovorni odnos sa kompanijom u kojoj je proizvod naručen, odnosno sa kompanijom koja je nadležna na osnovu područja distribucije.

Adresa isporuke koju kupac navede tokom narudžbe jasno određuje kompaniju koja je nadležna na osnovu područja distribucije, kupac to nije u mogućnosti promeniti.

Ugovorni partneri čine grupu kompanija ORIGEL, u daljem tekstu „ORIGEL grupa“

 1. Zaključivanje ugovora:

Klikom na ime ili sliku proizvoda da saznajete više  o osnovnim karakteristikama proizvoda ili usluge koju  želite da naručite, kao i o  celokupnom  iznosu kupoprodajne cene,  uključujući porez, vreme isporuke i druge uslove. Kupac može proizvod staviti u virtuelnu korpu klikom na „korpa“ ili ikonu  korpe.

Kada proizvod stavite u svoju korpu, pojaviće se  prozor koji obaveštava kupca  da je proizvod dodat u Vašu virtuelnu korpu. U ovom istom prozoru, kupac može izabrati da nastavi ka  veb-prodavnici („nastavi kupovinu“) ili da dovrši upit i pokrene postupak porudžbine  klikom na dugme „korpa / naručivanje“.  Ako je kupac odabrao ovu opciju, biće prikazan sadržaj korpe za kupovinu. Ovde  možete proveriti sadržaj Vaše korpe-oznaku odabranog proizvoda, broj komada; cenu po komadu, bruto cenu koju treba platiti, fotografiju proizvoda itd.

Na stranici sa sadržajem  korpe  kupac može da modifikuje porudžbinu i izbriše artikal iz korpe. Nakon što kupac utvrdi da je sve u redu, potrebno je kliknuti na dugme „blagajna“ („checkout“),  kako bi se  pokrenula porudžbina (prijavom na sopstveni račun ili kupovinom bez registracije, uz dostavljanje traženih  podataka).

Registracija nije preduslov za kupovinu.

Kada se kupac prijavi na svoj nalog i dostavi lične informacije, klikom na „dalje“ bira popunjavanje  podataka za isporuku,  u slučaju  da se adresa za naplatu razlikuje od adrese za dostavljanje.

Nakon što se popune  detalji za isporuku, kupac može, iz raspoloživih opcija, da odabere način plaćanja po svom izboru.  Zatim se klikne na dugme „pošalji porudžbinu“ da bi   porudžbina  bila finalizovana i poslata  ORIGEL group kompanijama.

 1. Obavezujući rok ponude, potvrda, zaključivanje ugovora:

Nakon što kupac dostavi  svoju porudžbinu, Origel  će to potvrditi kupcu automatskim imejlom u roku od 48 sati,  potvrđujući da je Origel  primio porudžbinu koju mu je poslao kupac.

U automatskom  imejlu  će se takođe nalaziti i  detalji Vaše porudžbine. Ova automatizovana poruka e-pošte ne predstavlja prihvatanje porudžbine kupca, već samo obaveštenje  kupcu da je Origel  primio njegovu  porudžbinu.  Prihvatanje  Vaše ponude /porudžbine   Origelu  rezultiraće obavezom kupca. Nalog je ugovor zaključen elektronskim putem.

 1. Čuvanje podataka o porudžbini, digitalni sadržaj

Podatke o porudžbini čuva Origel. Nakon što ste  dostavili svoju adresu e-pošte, Origel  će Vam poslati sve relevantne detalje o Vašoj porudžbini putem e-pošte, kao što je pomenuto u odeljku 3. Ove detalje možete, po potrebi, odštampati.  Veb lokacija Origel (www.origel.ch) radi u svim softverskim okruženjima i operativnim sistemima koji prikazuju veb stranice zasnovane na HTML-u. Origel  nije odgovoran za bilo kakav kvar softvera koji može nastati tokom rada na veb adresi  Origel. Origel  zmoli  svoje kupce  da u slučaju greške, radi njenog što bržeg otklanjanja,  što pre obaveste Origel  na imejl adresu  info@origel.ch.

 1. Pravo na povlačenje

Pravo na odustajanje odnosi se na fizička lica kao što su  kupci (potrošači), tj. na osobu koja kupuje, naručuje, prima, koristi  i na koju je adresirana svaka komunikacija ili ponuda  u vezi sa robom.  Pomenuti kupac  ima pravo na ugovor o prodaji proizvoda:

 1. a) za proizvod
 2. b) u slučaju prodaje više proizvoda, ako je svaki proizvod isporučen u različito vreme do isporuke poslednjeg proizvoda, u roku od 8 (osam) dana od dana kada ih je primio  kupac  ili treće lice (osim prevoznika) koje je kupac odredio („period povlačenja“) bez navođenja razloga.

Kupac ima pravo da iskoristi svoje pravo na odustajanje čak i između datuma zaključenja ugovora i datuma prijema proizvoda. Ako želite da iskoristite svoje pravo na povlačenje, morate Origelu poslati jasnu izjavu o svojoj nameri da se povučete (e-poštom), tokom perioda otkazivanja, na sledeću imejl  adresu: info@origel.ch

Elektronski obrazac za odustajanje dostupan je na sledećem linku.

Ako kupac ne dostavi obaveštenje o otkazu u određenom roku, to će se smatrati  neispunjavanjem uslova za ostvarivanje prava na otkaz i rezultovaće  raskidom Vašeg ugovora. U slučaju pismenog otkaza, smatraće se da je potvrđen do krajnjeg roka ako kupac dostavi  izjavu u tu svrhu Origelu, tokom perioda otkazivanja (čak i 8. kalendarskog dana).

Troškove vraćanja proizvoda snosi kupac i Origel ih ne pokriva.

Ako Kupac odustane od ugovora koji se odnosi van preduzeća ili van njega, ORIGEL Grupa će nadoknaditi puni iznos koji je kupac platio kao naknadu, uključujući troškove nastale u vezi sa odustajanjem, odmah, ali najkasnije u roku od četrnaest dana od momenta povlačenja. Troškovi nastali u vezi sa performansom uključuju i naknadu za isporuku. U slučaju odustajanja, potrošač je dužan da se pobrine za povraćaj proizvoda, pa snosi i naknadu za pakovanje i dostavu za povraćaj proizvoda.

Vraćanje  iz na sledeće adrese, sortirane po reonima:

Iz Ukrajine: ulica Hmeljnickog 163, Berehove 90202, Ukrajina

Iz Srbije: ulica Boja Andras 3, Ada 24430, Srbija

Iz Kazahstana: kancelarija 305/1, 1. zgrada, ulica Kabdolova 16, Almati 050062, Kazahstan

U Evropskoj uniji: 2 Akacos Road, Teleki, 8626, Mađarska (Adresa dobavljača partnera za pakovanje, koja se razlikuje od adrese kompanije koja izdaje račun.)

Ako kupac odustane od ugovora, Origel  će vratiti ceo iznos koji je kupac platio u zamenu za proizvod u originalnoj, neoštećenoj i kompletnoj ambalaži odmah, a  najkasnije 8 (osam) dana od dana prijema vraćenog proizvoda.

Iz zdravstvenih i higijenskih razloga nije moguće vratiti otpakovane i proizvode u neoriginalnim amabalažama.

Origel  ima pravo  pravo da zadrži iznos  kupoprodajne cene proizvoda dok ne dobije proizvod nazad. U slučaju plaćanja kreditnom karticom ili plaćanja unapred, Origel  će  vratiti iznos  na bankovni račun koji je kupac odredio u trenutku plaćanja.

Kupac je dužan da  priloži dostavnicu uz proizvod koji se vraća i, po mogućnosti , navede  razlog za povraćaj. Navođenje razloga za povraćaj, tj. razloga za  pravo na odustajanje, nije obavezno,  tako da propuštanje kupca da navede razlog za povraćaj ne predstavlja gubitak prava na odustajanje ili bilo kakvo naknadno narušavanje kupčevog  prava.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Origel je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika.

Ako kupac ima bilo kakvih pitanja u vezi sa pravom na odustajanje, može kontaktirati  Origel  korisničku podršku na sledeću adresu e-pošte: support@origel.ch

 1. Slanje i troškovi otpreme

Dostava je moguća na sledeća odredišta:

Kazahstan

Rusija

Ukrajina

Uzbekistan

države članice Evropske unije

Spisak mogućih destinacija za dostavu dostupan je na veb lokaciji tokom izbora adresa za dostavu po zemljama.

Naručeni proizvodi se pakuju u prostorijama kompanije koja snabdeva određenu zemlju ili u prostorijama partnerske kompanije ugovorene za pakovanje.

Proizvodi se pakuju u kutije na papirnoj bazi koje pružaju zaštitu proizvoda.

Proizvodi se isporučuju sa sledećim partnerima za dostavu:

Ukrajina: Nova pošta

Srbija: Pošta,DExpress

Kazahstan: Kazpost

Države članice Evropske unije: usluge paketa poput GLS, DPD, UPS, Csomagkuldo Kft.

Tokom odgovarajućeg postupka naručivanja, ORIGEL grupa obaveštava kupca o rokovima isporuke putem e-pošte na osnovu informacija koje pruža dobavljač usluga dostave.

Ako se navedeno vreme isporuke ne može ispoštovati, ORIGEL grupa će vas obavestiti e-poštom.

Procenjeno vreme isporuke na osnovu partnera za isporuku, u informativne svrhe (rok takođe uključuje pakovanje proizvoda), i troškovi dostave po zemlji izračunate u jedinstvenoj ceni u EUR.

Ukrajina: 3-4 radna dana, 3,0 EUR

Srbija: 3-4 radna dana, 3,5 EUR

Kazahstan: 5 radnih dana, 4,0 EUR

Evropska unija: 2-7 radnih dana, 12-28 EUR u zavisnosti od države članice, tačne cene mogu se naći na veb lokaciji nakon izbora adrese za dostavu na veb lokaciji.

U svim slučajevima, naručeni proizvodi se isporučuju u paketu ili kao pismonosna pošta, u zavisnosti od broja porudžbina.

Naknada za isporuku proizvoda je jedinstvena naknada u datoj zemlji, bez obzira na količinu naručenog proizvoda.

Po prijemu proizvoda od kurira od strane Kupca ili treće strane koju je on ovlastio ili potpisivanjem dokumenta koji potvrđuje prijem, Kupac će primiti proizvod. Ako Kupac ošteti proizvod ili ambalažu tokom prijema, mora zatražiti evidenciju štete od kurira. Ako su ambalaža ili proizvod vidljivo oštećeni u trenutku prijema, a šteta je nastala pre prijema robe, kompanija ORIGEL će obezbediti vraćanje proizvoda besplatno.

 1. Pravo vlasništva

Dok se kupoprodajna  cena ne isplati u celosti, proizvod je u vlasništvu Origel  International AG. Ako proizvod, iz nekih razloga, dođe u vlasništvo kupca pre isplate kompletne kupoprodajne cene, kupac je odgovoran  kompaniji ORIGEL za bilo kakvu i sve štete za koje nije moguće utvrditi odgovornost.

 1. Cene, plaćanje, troškovi plaćanja, datum dospeća

Cene prikazane u veb-prodavnici  pored proizvoda su u evrima  i uključuju zakonom propisani PDV, plus isporuku, koja nije uračunata u cenu proizvoda, odnosno trošak iznad cene proizvoda.

Validna cena je cena koja je  iskazana  u trenutku porudžbine.

Plaćanje proizvoda može se izvršiti bankovnim prenosom, kreditnom karticom (online plaćanje) u evrima, po izboru kupca.

Cena proizvoda je u osnovi u EUR, ali valuta plaćanja varira od zemlje do zemlje, što je jasno definisala ugovorna kompanija

Ukrajna: UAH

Srbija: RSD

Kazakhstan: KZT

Evropska Unija: EUR

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.
Hvala Vam na razumevanju.

U slučaju bankovnog transfera, kupac mora u polju za obaveštenje navesti svoj broj porudžbine.

U slučaju plaćanja putem interneta, kupovna cena proizvoda uključuje i troškove internet plaćanja. U slučaju bankovnog transfera, celokupni trošak bankovne transakcije iznad kupoprodajne cene  proizvoda, snosi kupac. Trošak bankarskih transakcija zavisi od troškova posredničke  finansijske institucije.  O visini ove nadoknade kupac se može informisati kod banke koja je započela finansijsku transakciju.

Ako se iznos bankovnog transfera, koji je izvršio kupac i otkupna cena razlikuju, Origelova korisnička  služba će pokušati da kontaktira kupca u roku od 5 radnih dana od prijema novca, na osnovu ID-a porudžbine. Ako Origel  ne uspe da se javi kupcu i dogovori razliku, Origel  će preneti celokupni iznos porudžbine kupcu. Ako kupac ne navede identifikator porudžbine u obaveštenju, a Origelova  korisnička služba ne može da identifikuje porudžbinu, Origel  će preneti ceo iznos porudžbine  na broj računa za prenos. Potpune troškove finansijskog transfera snosi kupac,  u svim slučajevima, tako da  će Origel   kupcu preneti  sumu  umanjenu za bankovnu naknadu za prenos.

U slučaju internetskog plaćanja karticom, nabavna cena proizvoda takođe uključuje troškove internetskog plaćanja, koje grupa kompanija ORIGEL uvek plaća kompaniji koja pruža rešenje za takvo plaćanje.

Naši partneri koji omogućavaju plaćanje putem interneta sa bankovnom karticom:

Ukrajina: Liqpay
Srbija: Banca Intesa
Kazahstan: Kazpost

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno
najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuju kompanije procesora platnih kartica(npr. u slucaju Srbije to je Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke). Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni u našem sistemu.

U zavisnosti od destinacije isporuke, moguće je odabrati plaćanje pouzećem i način isporuke.

Za sve opcije plaćanja vaša faktura biće poslata elektronskim putem na adresu e-pošte koju ste naveli u trenutku plaćanja.

 1. Kontakt

u slučaju bilo kakvih pitanja ili prigovora, Origel  će biti dostupan kupcima putem sledeće adrese e-pošte ili poštanskih adresa:

e-mail: support@origel.ch,

 1. 10. Postupanje po žalbama:

Kupac može podneti  prigovor  kupca/potrošača na proizvod ili aktivnosti kompanije Origel, putem imejla  na adresu support@origel.ch  Origel  će odgovoriti na pismenu žalbu u roku od 15 dana.

U slučaju odbijanja žalbe, Origel  će obavestiti kupca o razlozima za odbijanje, kao i o nadležnom organu kojem se kupac može   žaliti, u zavisnosti od prirode žalbe.

 1. Privatnost

1. Uvod
Ori-Gel International AG (Untermueli Strasse 11, 6300, Zug, Švajcarska) (“Origel”), obavezuje se da će se, kao kontrolor podataka, pridržavati sadržaja ovog pravnog obaveštenja.
Saglasni ste da će upravljanje podacima u vezi sa Vašom aktivnošću biti u skladu sa zahtevima navedenim u ovom dokumentu i važećim nacionalnim i EU zakonodavstvom.
Smernice za privatnost koje proizilaze iz upravljanja podacima Origela dostupne su na internet stranici kompanije u svakom trenutku. Origel zadržava pravo da promeni ove podatke u bilo kom trenutku.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim pravnim obaveštenjem, pišite nam i mi ćemo odgovoriti na Vaše pitanje.
Origel je potpuno posvećen zaštiti privatnosti svojih kupaca i partnera. Smatramo da je poštovanje prava kupaca na očuvanje privatnosti od najveće važnosti.
Origel će sa Vašim ličnim podacima postupati sa velikom pažnjom i preduzimaće sve bezbednosne, tehničke i organizacione mere koje garantuju bezbednost tih podataka.

Origel opisuje svoje postupke upravljanja podacima na sledeći način:

2. Origel.ch
2.1. Logovanje na server www.origel.ch
Kada posetite origel.ch, veb-server automatski registruje korisničku aktivnost.
Svrha upravljanja podacima: tokom posete veb-lokaciji vlasnik sajta evidentira podatke o posetiocima u cilju provere rada usluga i sprečavanja zloupotreba.
Pravni osnov za upravljanje podacima: Origel ima legitiman interes za prepoznavanje korisnika i sprečavanje zloupotreba [GDPR, član 6, 1. paragraf, tačka f].
Vrsta obrađenih ličnih podataka: identifikacioni broj, datum, vreme, adresa posećene stranice.
Trajanje upravljanja podacima: dve nedelje.

Obrada informacija:
Ime: Origel International AG.
Sedište: Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Švajcarska.
Zadatak obrade podataka: obezbeđivanje tehničkih uslova veb-prodavnice

Origel ne kombinuje podatke dobijene analizom datoteka dnevnika (log files) sa drugim informacijama niti pokušava da identifikuje korisnika

Same adrese posećenih stranica, kao i podaci o datumu i vremenu nisu dovoljni za identifikaciju subjekta, ali u kombinaciji sa drugim podacima (npr. ostavljenim tokom registracije) mogu se koristiti za donošenje zaključaka o korisniku.

Upravljanje podacima logovanja treće strane: IP adresa je niz brojeva koji jedinstveno identifikuju računare i mobilne uređaje na internetu.
IP adrese se mogu koristiti za pronalaženje posetioca pomoću određenog računara, geografski. Same adrese posećenih stranica, kao i podaci o datumu i vremenu nisu dovoljni za identifikaciju subjekta, ali u kombinaciji sa drugim podacima (npr. ostavljenim tokom registracije) mogu se koristiti za donošenje zaključaka o korisniku.
Sadržaj koji može biti personalizovan korisniku pruža server spoljnog provajdera usluge. Upravljanje podacima za potrebe veb-analize i podaci snimljeni veb-serverom za potrebe upravljanja podacima o posetiocima veb-lokacija su uobičajene prakse upravljanja podacima na internetu, pa ih korisnik prihvata koristeći internet i posećujući veb-stranice.
Dole navedeni kontrolor podataka može pružiti detaljne informacije o upravljanju podacima od strane spoljnog servera dobavljača usluga. Nezavisno merenje i analizu podataka o posećenosti i drugih podataka o veb-analitici na veb stranici origel.ch pruža spoljni dobavljač usluga. Kontrolor podataka pruža detaljne informacije o rukovanju mernim podacima na sledećim adresama:

Naziv: Google Analitics.
Obaveštenje o privatnosti dostupno je na: http://www.google.com/intl/en/policies/

2.2. Upravljanje kolačićima na sajtu WWW.ORIGEL.CH
Pružalac usluga na računaru korisnika ostavlja mali tekstualni fajl, takozvani “kolačić”, namenjen personalizovanju usluge, radi kasnijeg čitanja. Ako internet pregledač vrati prethodno sačuvani kolačić, provajder servisa za upravljanje kolačićima može povezati trenutnu posetu korisnika sa prethodnim kolačićem, ali samo unutar sopstvenog sadržaja.

Svrha upravljanja podacima: identifikacija korisnika, razlikovanje korisnika, identifikacija trenutne sesije korisnika i čuvanje podataka dobijenih tokom te sesije, sprečavanje gubitka podataka, identifikacija i praćenje korisnika, prikazivanje personalizovanih ponuda pomoću podataka snimljenih tokom poseta veb-stranici, rad na veb-prodavnici.
Pravni osnov za upravljanje podacima: Kontrolor podataka ima legitiman interes za prepoznavanje korisnika i sprečavanje zloupotrebe [Član 6 (1) GDPR] (f)]

Obrada informacija:
Ime: Origel International AG.
Sedište: Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Švajcarska.
Zadatak obrade podataka: obezbeđivanje tehničkih uslova veb-prodavnice

Kolačići koji su validni do kraja sesije ostaju na Vašem računaru dok ne zatvorite internet pregledač. Kolačići sa tačnim datumom isteka čuvaju se na računaru dok se ne obrišu, a najkasnije do datuma isteka. Google, kao spoljni dobavljač usluga, takođe može upravljati kolačićima kako bi Vam pomogao da postignete svoje ciljeve.
Informacije o načinu na koji Google upravlja kolačićima dostupne su na http://www.google.com/policies/
Neki servisni partneri ostavljaju mali paket podataka (“kolačić”), na računar korisnika radi ponovnog marketinga, tj. prikazivanje personalizovanih oglasa na veb-lokaciji treće strane, te njihovo kasnije čitanje na internetu.
Ako pregledač vrati prethodno sačuvani kolačić, provajder servisa za upravljanje kolačićima može povezati trenutnu posetu korisnika sa prethodnim kolačićem za veb-lokacije koje koriste kolačić treće strane.
Prikupljanje segmentiranih podataka za potrebe ponovnog marketinga smatra se profilisanjem u skladu sa članom 4 GDPR-a. Logika koja se koristi u profilisanju: na osnovu interakcije posetilaca veb-stranice sa proizvodima koji su pregledali, dodali u korpu ili kupili, odvija se profilisanje. Ovi profili su uključeni u liste za remarketing koji se koriste za ciljanje i personalizaciju oglasa.

Uticaj profilisanja na zainteresovane strane: prikaz personalizovanih marketinških poruka na osnovu aktivnosti učesnika..
Korisnik može izbrisati kolačić sa svog računara ili onemogućiti upotrebu kolačića u svom pretraživaču. Obično se kolačićima upravlja u meniju alati/podešavanja pregledača ili u meniju privatnost/istorija/prilagođena podešavanja, pod nazivom “kolačići” ili “praćenje”.

2.3. Registracija veb-stranice
Veb-lokacija origel.ch omogućava Vam da kreirate nalog korisnika na mreži. Redovni kupci trebalo bi da se registruju i na taj način izbegnu unošenje ličnih podataka prilikom svake kupovine. Registracija omogućava i lakšu kupovinu, pomoću sopstvenog profila.
Pravni osnov za obradu podataka: obrada podataka je neophodna za izvršenje ugovora [član 6 (1) GDPR (b)]. Vrsta ličnih podataka koje obrađujemo: ime, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj, e-pošta i lozinka za prijavu, adresa za naplatu, adresa za dostavu.
Trajanje upravljanja podacima: 4 godine od poslednjeg prijavljivanja na sistem

Obrada informacija:
Ime: Origel International AG.
Sedište: Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Švajcarska.
Zadatak obrade podataka: obezbeđivanje tehničkih uslova veb-prodavnice

2.4. Kupovina u veb-prodavnici
Na adresi origel.ch možete kupovati onlajn. Moguće je kupovati kao gost i kao registrovani korisnik. Ako je kupovina izvršena prijavom pomoću registrovanog profila, lični podaci koji se odnose na kupovinu biće preuzeti iz registracione baze podataka.
Pravni osnov za obradu podataka: Obrada podataka je neophodna za izvršenje ugovora [član 6 (1) GDPR (b)], kao i detalje kupovine (datum, vreme, kupljeni proizvod, cena kupovine), adresa za naplatu, informacije o adresi za dostavu [član 6 (1) GDPR. (c)].
Vrsta ličnih podataka kojima upravljate: ime, adresa za naplatu, adresa za dostavu, adresa e-pošte, telefonski broj, e-pošta za prijavu i lozinka, detalji svake kupovine (datum, vreme, kupljeni proizvod, vrednost kupovine).

Trajanje upravljanja podacima:

● informacije o kupovini se čuvaju 5 godina

Prenos podataka:

● prilikom plaćanja kreditnom karticom, ID platioca, iznos transakcije, datum i vreme se šalju sistemu za posredovanje Paylike (P.O. Pedersensvej 14, Arhus, Danska)
● kada koristite PayPal kao način plaćanja, ime, iznos, datum i vreme plaćanja kupca se šalju sistemu finansijskog posrednika PayPal-a (PayPal Europe S.a r.l. & Cie, S.C.A. 5. sprat 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg)
● u slučaju isporuke robe, ime, adresu i vrednost narudžbine primaoca će dobiti Magyar Posta Zrt. (1138 Budimpešta, Dunavirag u. 2-6).

Pravni osnov za prenos: Obrada podataka je neophodna za izvršenje ugovora [član 6 (1) GDPR] (b)].

Obrada informacija:
Ime: Origel International AG.
Sedište: Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Švajcarska.
Zadatak obrade podataka: obezbeđivanje tehničkih uslova veb-prodavnice

 1. Jednostrana izmena uslova korišćenja usluga

Origel  zadržava pravo da u bilo kom trenutku jednostrano izmeni ove Uslove i odredbe. Izmenjene odredbe primenjuju se na aktivnosti preduzete nakon stupanja na snagu.

Datum stupanja na snagu ovih Uslova i pravila:

 1. novembar 2020. godine.

Validno sve do povlačenja