PROCONT PLUS

30 kapsula/kutija

Procont Plus je poboljšana verzija Proconta. Naši programeri već nekoliko godina rade na poboljšanju tehnologije proizvodnje aktivnog sastojka i kao rezultat toga uspeli smo da utrostručimo količinu aktivnog sastojka u jednoj kapsuli! Dakle, jedno pakovanje Procont Plus-a zamenjuje tri pakovanja Proconta!

Procont Plus – proizvod sa tehnologijom zaštićenim međunarodnim patentom, sadrži imunoaktivnu supstancu i ima opšti antitumorski efekat. Aktivna supstanca u Procont Plus-u stimuliše grupu enzima zvanih P53, koji deluju protiv defektnih tumorskih ćelija u telu koje se ne dele pravilno.

65.00
(RSD 7 642)

Opis

Mehanizam rada i patent


Mehanizam rada i patent

Suština pronalaska i patent za Procont – proučavanje proteina koji utiče na enzim P53 i proizvodnju samog enzima P53. Ovi proteini se ekstrahuju iz određenog biološkog sistema koji povećava nivo enzima P53 u ćeliji, jezgru, tako da može da eliminiše greške DNK sekvence već tokom deobe. A kada se podela izvrši, ona je u stanju da prekine ovaj proces, tako da se dešava programirana ćelijska smrt – dolazi do apoptoze.

On zapravo reguliše deobu ćelija i smanjuje broj tumorskih ćelija, tako da se Procont Plus može koristiti kao dodatak tradicionalnoj zapadnoj hemoterapiji i terapiji zračenjem. Dve metode (konvencionalna – hemoterapija/radioterapija i alternativna terapija) se međusobno ne isključuju. Procont Plus promoviše efekte hemoterapije umesto da ih potiskuje. Nema interakcije, nema tačke sudara gde bi dva tretmana mogla da umanje efekte jedan drugog. Što je najvažnije, Procont Plus praktično nema neželjenih efekata.

Patent

Kapsula dijetalnih dodataka Procont ima opšti antitumorski efekat. Sadrži imunoaktivnu supstancu dobijenu iz biološkog sistema. Ova supstanca se izdvaja upotrebom tehnologije koja je zaštićena međunarodnim patentom. Procont vrši svoj uticaj tokom faze ćelijske deobe i to kroz tumor-supresorski gen. Čuvajući svoj fiziološki nivo, prepoznaje greške u transkripciji i odmah ubija ćelije pre procesa deljenja. Patent za aktivnu supstancu pripada dr Andrašu Berti, eksperimentalnom toksikologu i farmaceutu-farmakologu. Radi se o međunarodnom patentu P0200172 koji je 15. januara 2003. dobio broj PCT/HU0300004.

Istraživanja


Opis rezultata eksperimenata

Na osnovu rezultata pretkliničkih ispitivanja (na životinjama) možemo navesti nekoliko činjenica o aktivnoj supstanci:

  • stopa preživljavanja (ako se Procont primenjuje) mnogo je veća nego u slučajevima uzimanja drugih poznatih aktivnih materija
  • rezultat izlaganja aktivnoj supstanci ne zavisi od vrste tumora
  • čak i kod pedesetostrukog predoziranja, ne primećuju se toksični neželjeni efekti
  • velika razlika između terapijskih i toksičnih doza
  • efikasan čak i sa značajnim razvojem tumora

Tokom eksperimenta, učesnici su podeljeni u nekoliko grupa. Grupa koja ne prima lekove naziva se pozitivna kontrolna grupa. Za svaki tip tumora prosečno vreme preživljavanja pozitivne kontrolne grupe je 100%, u poređenju sa vremenom preživljavanja grupa koje primaju lekove. U današnje vreme, postojeći terapijski prag za hemioterapiju trebalo bi da iznosi najmanje 125%. Drugim rečima, stopa preživljavanja kod grupe koja prima lek trebalo bi da bude najmanje 125%. U suprotnom, lek ne dobija dalju dozvolu za upotrebu. Što je veća ova vrednost, veća je i terapijska efikasnost.

Naši trenutni rezultati o biološki aktivnoj komponenti (zasnovani na studijama na životinjama) pokazuju sledeće:

  • Kod akutne limfoidne leukemije kod životinja prosečni životni vek je 320%
  • Kod S-180 sarkoma, srednje vreme preživljavanja životinja (mužjaci BDF1 miševa) bilo je značajno veće (280%) nego u pozitivnoj kontrolnoj grupi (100%). Prosečna masa tumora se smanjila na oko trećinu. Učestalost metastaza naglo se smanjila kod lečenja ABB-7 u poređenju sa pozitivnom kontrolnom grupom. Ovo potvrđuju histologija, enzimski marker tumora i laboratorijska dijagnostička merenja
  • Za karcinom debelog creva C26, prosečno vreme preživljavanja životinja bilo je 220%, a prosečna težina tumora smanjila se za nešto manje od jedne polovine (½)
  • Stopa preživljavanja karcinoma dojke MKST iznosi 149%. Prosečna tumorska masa smanjena je na 1/4 (BDF1 kod ženki miševa).

Uputstvo za upotrebu


Uputstvo za upotrebu

Na osnovu povećanog nivoa aktivne supstance u Procont Plus: 1-3 kapsule dnevno. Doziranje treba da uzme u obzir vrstu tumora, složenost bilo koje metastaze i fazu progresije bolesti.

U zavisnosti od vrste tumora, takođe se preporučuje uzimanje bilo kog dodatka specifičnog za organ. U svakom slučaju, konsultujte se sa svojim lekarom o tačnoj dozi.

Upotreba proizvoda se preporučuje u sledećim slučajevima:

– Za sve vrste raka, jer dejstvo aktivne supstance u Procont Plus ne zavisi od vrste tumora
– Preventivno, ako se u porodici može slediti određeni tip raka (genetski potvrđen)
– Napomena: Pošto nije lek, Procont Plus se u procesu lečenja NE UPOTREBLJAVA sam, već kao dodatak klasičnoj onkološkoj terapiji (ako standardni tretman raka više nije primenljiv na nekoga, tada se Procont upotrebljava prema preporuci lekara).

Skladištenje:

Čuvati na sobnoj temperaturi, na mestu zaštićenom od vlage i svetlosti, van domašaja dece.