Video zapisi05 dec 2020

Rezultati predkliničkih studija za proizvod Procont (2. DEO)

(SRB)

Prof. dr. Andraš Berta i Monika Sirmai (YOUTUBE)

 

DALJE

 05 dec 2020

Iskustvo rada u poslednjih dvadeset godina. (3. DEO)

(SRB)

Prof. dr. Andraš Berta i Monika Sirmai (YOUTUBE)

 

DALJE

 05 dec 2020

Sa prirodnim supstancama protiv raka. (1. DEO)

(SRB)

Prof. dr. Andraš Berta i Monika Sirmai (YOUTUBE)

 

DALJE

 05 dec 2020

Njegov život je Istinski razvoj istraživanja… (SRB)

Prof. dr. Andraš Berta (YOUTUBE)

 

DALJE