Sertifikati

PatentiProcont – European Patent

PREUZMIRevitasol, Aquares – European Patent

PREUZMI

MAĐARSKE DOZVOLEPROCONT

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIERGERON

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIREVITA-U

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIREVITASOL

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMI

‘;PEVITACART KOMPLEX

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIAQUARES

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMITHYROID

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMISOMNIFERON

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMI

‘;SEDALON

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIREVITAFERR

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIRENALONUM

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIPROSTANOVA 7

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIAEROVITAL

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMI

‘;

UKRAJINSKE DOZVOLEPROCONT

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIERGERON

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIREVITA-U

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIREVITASOL

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMI

‘;PEVITACART KOMPLEX

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIAQUARES

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMITHYROID

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMISOMNIFERON

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMI

‘;SEDALON

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIREVITAFERR

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIRENALONUM

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIPROSTANOVA 7

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIAEROVITAL

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMI

KAZAKH DOZVOLEPROCONT

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIERGERON

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIREVITA-U

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIREVITASOL

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMI

‘;PEVITACART KOMPLEX

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMIAQUARES

Dozvola za prodaju proizvoda

PREUZMI

‘;

VIROXY SertifikatiVIROXY

Izveštaj o antivirusnom (virucidnom) ispitivanju (HU)

PREUZMIVIROXY

Izveštaj o antivirusnom (virucidnom) ispitivanju (EN)

PREUZMIVIROXY

Izveštaj o antivirusnom (virucidnom) ispitivanju (RU)

PREUZMIVIROXY

Izveštaj o testiranju na bakterijske (baktericidne) i gljivične (fungicidne) testove (HU)

PREUZMIVIROXY

Izveštaj o testiranju na bakterijske (baktericidne) i gljivične (fungicidne) testove (EN)

PREUZMIVIROXY

Izveštaj o testiranju na bakterijske (baktericidne) i gljivične (fungicidne) testove (RU)

PREUZMI